Tin mới

Công tác phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu: Mở rộng dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội

(Mặt trận) -Những năm qua, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai nghiêm túc Quy chế phối hợp công tác, đảm bảo nguyên tắc, nội dung và hình thức. Từ đó đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, mở rộng tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới của địa phương.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Trong giai đoạn 2017 - 2021, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã có sự phối hợp khá tốt, thống nhất chương trình giám sát hàng năm, tránh chồng chéo về nội dung, thời gian và đối tượng giám sát. Có 69 chuyên đề giám sát trên các lĩnh vực đã được triển khai hiệu quả như: Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo; giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2020, năm 2021...

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu  tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Vĩnh Trạch Đông. Ảnh: H.U

Qua giám sát, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều kiến nghị đến các ngành, các cấp có biện pháp chỉ đạo kịp thời việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhìn chung, các kiến nghị của Thường trực, các ban của HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được các cơ quan chức năng tiếp thu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng.

Đối với hoạt động phản biện xã hội (PBXH), UBND tỉnh Bạc Liêu đã tạo điều kiện và cơ chế để Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình. Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức được trên 100 dự thảo văn bản (trong đó có 11 dự thảo văn bản được hội nghị PBXH). Các nội dung PBXH là các dự thảo văn bản của Trung ương, dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án của cấp ủy, HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan cùng cấp. Các ý kiến, kiến nghị yêu cầu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong công tác PBXH đều được UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp thu, ghi nhận và phản hồi theo quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời nắm bắt các thông tin, tập hợp những ý kiến phản ánh và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để báo cáo với Tỉnh ủy, kiến nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc

Rất nhiều hoạt động phối hợp đã được HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu  triển khai thực hiện trong thời gian qua như: tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, tuyên truyền vận động, phát động phong trào thi đua yêu nước, phối hợp hòa giải tại cơ sở, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng… Và dù ở hoạt động phối hợp nào thì mục tiêu lớn nhất mà cơ quan hướng đến đều là làm thế nào tạo sự đồng thuận xã hội cao và luôn giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc. Đơn cử như thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh cũng đã phối hợp, mời Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia các buổi tiếp công dân chuyên đề để xem xét, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại đối với 10 vụ việc bức xúc kéo dài, phối hợp giải quyết trên 1.920 đơn khiếu nại, gần 180 đơn tố cáo. Qua đó, đã kịp thời có hướng chỉ đạo giải quyết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với Sở Tư pháp thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện và cơ sở việc củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên và tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Kết quả trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận 9.765 vụ việc; hòa giải thành gần 7.700 vụ việc. Nhìn chung, thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ Nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật trong Nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, 3 cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện quy chế phối hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết HĐND đến mọi tầng lớp nhân dân; thống nhất trong hoạt động giám sát, khảo sát; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

Hoàng Uyên

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản