Tin mới

Đà Nẵng: Khơi nguồn sức mạnh nội lực trong nhân dân từ triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua

(Mặt trận) - Qua 5 năm triển khai, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống nhân dân; động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, gia đình và cộng đồng dân cư, phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội, giữ gìn trật tự an ninh. 

Krông Pa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Những ngôi nhà thắm tình đoàn kết ở tỉnh Bắc Kạn

MTTQ huyện A Lưới tạo sinh kế hỗ trợ người nghèo vươn lên

Nhân dân thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2021 

5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống với những kết quả như Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố vận động đạt trên 147 tỷ đồng; cùng với sự hỗ trợ của ngân sách, sự tài trợ của các doanh nghiệp đã hỗ trợ xây dựng 694 căn nhà và sửa chữa 1.824 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 178.000 m2 đất, tiền của, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và hơn 21.000 ngày công lao động để mở rộng đường giao thông nông thôn, đóng góp nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều giải pháp hay giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo như: “Mỗi tổ chức cá nhân đăng ký giúp đỡ 01 địa chỉ nhân đạo”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Nuôi heo đất giúp đỡ hộ nghèo”, “Quỹ tiết kiệm tự nguyện”, “Xuân yêu thương - Chung tay giúp đỡ người nghèo”…

Năm 2020, 2021, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động và giám sát công tác phòng, chống dịch từ cơ sở.

Nhiều Ban Công tác Mặt trận, cán bộ Mặt trận các cấp, các tình nguyện viên đã tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống dịch tại khu dân cư trong thời điểm giãn cách đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa ứng xử, văn hóa sống của người dân Đà Nẵng trong những ngày cả thành phố đồng lòng chống dịch. Phong trào “San sẻ yêu thương – Vượt qua đại dịch”, “Giảm tiền trọ” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động đã được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và đóng góp: vận động trên 150.000 suất quà, suất ăn và các loại rau củ quả, nhu yếu phẩm trị giá ước tính hơn 21 tỷ đồng; 9.645 chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê cho 28.552 phòng, căn hộ tổng số tiền miễn giảm gần 29 tỷ đồng. Mặt trận đã tiếp nhận nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch hơn 133 tỷ đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện thiết thực, hiệu quả, đúng tinh thần là ngày hội của toàn dân, mang lại không khí đầm ấm, hòa thuận, gắn kết cộng đồng dân cư, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết chung sức xây dựng thành phố.

Các phong trào bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên: phong trào “Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp”, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường; vận động nhân dân thực hiện Đề án “Đổ rác theo giờ”; 117 khu dân cư xây dựng mô hình “Khu dân cư thân thiện môi trường"; xây dựng các mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường như: “Phật giáo chung tay bảo vệ môi trường”, “Họ đạo Trung Bửu vì môi trường xanh - sạch - đẹp”; “Khu dân cư văn hóa, văn minh đô thị sống tốt đời, đẹp đạo”...

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được nhân dân tích cực hưởng ứng thông qua các mô hình: “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Phòng chống tội phạm bằng danh bạ điện thoại”,“Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự”, “Hộ gia đình liên kết tự vệ”; “Tiếng còi bảo vệ an ninh trật tự”.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục duy trì, phát huy vai trò của các tộc họ trong công tác phòng, chống tội phạm; giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật với nhiều mô hình hay, như: “Tộc họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”,“Tộc họ không có người vi phạm pháp luật”, xây dựng mới mô hình “Tộc họ tiên tiến, Thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”; “Khu dân cư văn hoá - nông thôn mới sống tốt đời đẹp đạo”.

Vai trò làm chủ của người dân ngày càng được nâng lên, thông qua nhiều hoạt động như tham gia giám sát đảng viên, công chức nơi cư trú; góp ý xây dựng địa phương, khu dân cư tại các cuộc họp Tổ dân phố, Thôn, các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã góp phần cùng chính quyền thành phố thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Việc hiệp thương của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã giúp các nội dung của Cuộc vận động lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, sự phối hợp của Mặt trận với chính quyền đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn các khu dân cư.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản