Tin mới

Đắk Nông: Chính sách giảm nghèo ngày càng đi vào cuộc sống

(Mặt trận) - Thời gian qua, công tác giảm nghèo của tỉnh Đắk Nông đã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Các chính sách về giảm nghèo đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo đã đề ra.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

Mô hình dệt thổ cẩm đang góp phần giúp nhiều hộ gia đình giảm nghèo bền vững. 

Toàn tỉnh hiện có gần 11.800 hộ nghèo (chiếm 6,98% tổng số hộ của cả tỉnh); gần 9.400 hộ cận nghèo (chiếm 5,56% tổng số hộ của cả tỉnh). Thời gian qua, trên cơ sở Chương trình giảm nghèo của tỉnh, hầu hết các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ cấp huyện đến cấp xã đã xây dựng, ban hành Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch giảm nghèo của từng cấp nhằm thực hiện đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu mà chương trình giảm nghèo đề ra.

Đây là cơ sở quan trọng cho việc thực hiện hệ thống các chính sách, chương trình, dự án, vừa hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, người nghèo trên phạm vi toàn tỉnh, vừa ưu tiên tập trung nguồn lực giảm nghèo nhanh và bền vững đối với xã nghèo, huyện nghèo và những địa bàn khó khăn vùng đồng bào dân tộc.

Ngoài ra, tỉnh cũng nghiên cứu, đề xuất bổ sung một số chính sách đặc thù đối với hộ nghèo dân tộc thiểu số như: Chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số…

Tỉnh cũng giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với MTTQ, các đoàn thể phân công các đoàn viên, hội viên của tổ chức mình giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Các huyện, thị xã của tỉnh đã tổ chức lựa chọn từ 1-2 địa bàn trọng điểm (thôn, buôn, bon, bản) để tập trung nguồn lực đầu tư thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Từ thực tế nhiều hộ nghèo muốn phát triển sản xuất nhưng thiếu vốn, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể triển khai cung cấp tín dụng ưu đãi cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Gia đình chị H’Hạnh, ở bon Ka La Dạ, xã Quảng Khê, vốn là hộ nghèo. Năm 2014 chị được vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất. Chị H’Hạnh đã dùng số tiền này mua sắm vật tư kỹ thuật, phân bón để canh tác 0,4 ha cà phê. Nhờ đó, gia đình đã có điều kiện đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Sau khi kinh tế khá hơn, chị đã viết đơn xin thoát nghèo năm 2019 và trả số tiền này lại cho ngân hàng.

Tháng 5/2020, chị H’Hạnh tiếp tục vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội dành cho đối tượng hộ cận nghèo để tiếp tục đầu tư sản xuất. Chị dùng số tiền được vay cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để tiếp tục các mô hình phát triển sản xuất, từng bước ổn định kinh tế.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, rất nhiều gia đình như chị H’Hạnh đã thoát nghèo.

Tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu phấn đấu hàng năm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm từ 3% và hộ nghèo đồng bào DTTS tại chỗ giảm từ 4% trở lên. Đến năm 2025, xóa hết nhà tạm, dột nát và giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất, thiếu nước phục vụ sản xuất; từng bước tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu; đảm bảo 100% trục đường liên xã được cứng hóa; trên 95% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên và được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Tỉnh cũng đặt kế hoạch đào tạo nghề cho trên 24 nghìn người, trong đó người DTTS chiếm tỷ lệ 35%.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản