Tin mới

Dấu ấn 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Gio Linh

(Mặt trận) -Trong 20 năm qua, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Đại đoàn kết - sức mạnh trong xây dựng nông thôn mới ở Lộc Hà

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang trong xây dựng nông thôn mới

Phú Yên: Xây dựng 259 mô hình bảo vệ môi trường ở khu dân cư

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh tặng quà cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn

Hằng năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, tỉnh về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn ban công tác mặt trận trên địa bàn khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng vùng miền, từng khu dân cư.

Qua đó, động viên, quy tụ toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. 100% khu dân cư trên địa bàn huyện tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đầy đủ cả phần lễ và phần hội. Riêng năm 2020 do ảnh hưởng của lũ lụt và năm 2021 do ảnh hưởng của COVID-19 nên các khu dân cư chỉ tổ chức phần lễ.

Quá trình tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân và đã khẳng định vai trò, vị trí, tâm huyết của ban công tác mặt trận, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư cũng như sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, ban cán sự các thôn, khu phố.

Công tác vận động xã hội hoá các nguồn lực phục vụ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được chú trọng, đã được đông đảo người dân hưởng ứng, nhất là sự đóng góp của các nhà hảo tâm, của con em quê hương đi làm ăn, sinh sống xa quê, của cán bộ, người dân nơi cư trú. Đây là khâu quan trọng góp phần vào việc tổ chức thành công và nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Thông qua việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương, của dân tộc được gìn giữ và phát huy, góp phần củng cố mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, đã có nhiều tác động tích cực trên các lĩnh vực, góp phần đưa huyện Gio Linh có sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt. Kinh tế phát triển khá toàn diện, giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng trên 9 %. Kết cấu hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng khá đồng bộ, ngày càng đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao và lễ hội truyền thống được tổ chức thường xuyên, chất lượng các hoạt động được nâng lên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân. Giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp được giữ gìn và phát huy. Hằng năm, tỉ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 90%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm.

Từ năm 2003-2022, tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã biểu dương, khen thưởng trên 5.500 lượt tập thể, 8.000 lượt cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho địa phương. Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” các cấp và huy động xã hội hóa, đã có trên 27.200 suất quà trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh Nguyễn Thiên Bình, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã khẳng định được vai trò, ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; về truyền thống đoàn kết của dân tộc, về yêu cầu đại đoàn kết trong tình hình mới; về lịch sử vẻ vang và vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thông qua việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo. Việc khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu trong ngày hội góp phần xây dựng, tăng cường đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với những kết quả đạt được nổi bật trong 20 năm qua trên địa bàn huyện Gio Linh, có thể khẳng định Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành hoạt động có ý nghĩa thiết thực và là ngày hội của toàn dân, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ là người đại diện cho các tầng lớp nhân dân, là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền; là nơi hội tụ ý Đảng, lòng dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng chính là dịp gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư. Từ đó, tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay đóng góp công sức xây dựng và phát triển quê hương.

Diễm Chi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản