Tin mới

Điểm sáng trong chăm lo cho người nghèo

(Mặt trận) -Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, ngành được huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh triển khai sâu rộng, tạo sự đồng thuận xã hội và động lực góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH. Trong đó, công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo, đối tượng chính sách là điểm sáng trong nhiều thành quả đã đạt.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương châm lấy sức dân để chăm lo đời sống nhân dân được huyện triển khai sâu rộng. Phương thức vận động, giúp đỡ có nhiều đổi mới, trong đó, vừa vận động trực tiếp các nguồn lực, vừa hướng dẫn, kết nối để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm giúp đỡ trực tiếp cho người nghèo.

Trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các tổ chức đoàn thể địa phương đã kêu gọi, khơi dậy truyền thống nhường cơm sẻ áo, những tấm lòng nhân ái, nhiều nghĩa cử cao đẹp chung tay giúp đỡ người nghèo. Cùng với đó, hàng nghìn hộ được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế; hoạt động đào tạo nghề và giới thiệu việc làm được đẩy mạnh… Từ đó góp phần thiết thực cho công tác giảm nghèo, là bức tranh đẹp về phát huy truyền thống nhân ái, đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết quả tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm đáng kể. Đến nay, toàn huyện còn 728 hộ nghèo, tỷ lệ 1,57% (giảm 1,6% so năm 2015) và 1.176 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,54% (giảm 0,75% so năm 2015). Từ năm 2016 đến nay đã cấp hơn 32.000 thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đạt tỷ lệ 100%; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với 435 hộ nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 21,3 tỷ đồng đồng; 100% hộ nghèo được trợ cấp và tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc...

Huyện phát động nhiều chương trình kêu gọi, vận động xã hội chăm lo, giúp đỡ người có công, người tàn tật, người nhiễm chất độc da cam/dioxin, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi… Thường xuyên rà soát, ban hành quyết định, lập danh sách tăng, giảm và chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng kịp thời, chính xác. Từ năm 2016 đến nay, Phòng Lao động&TBXH huyện tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ tăng mới các đối tượng người cao tuổi và bảo trợ xã hội; tổng kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng từ năm 2016 đến nay hơn 106,9 tỷ đồng...

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm, an toàn vệ sinh lao động được chú trọng, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Bình quân hàng năm đào tạo nghề cho 2.214 lao động, giải quyết việc làm cho 2.167 lao động (vượt mục tiêu đề ra). Tỷ lệ lao động qua đào nghề tăng từ 55,04% năm 2015 lên 61,5% năm 2020. 17/17 xã của huyện Thuận Thành được công nhận đạt chuẩn NTM, huyện đạt chuẩn huyện NTM năm 2019, sớm hơn một năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra…

Theo ông Phạm Công Hưng, Trưởng Phòng Lao động - TB&XH huyện, giai đoạn 2021-2025, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu huyện ban hành kế hoạch, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn để cải thiện thu nhập cho người dân, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/người/năm; nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 65,5% vào năm 2025. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm, hỗ trợ xây dựng nhà ở hộ nghèo hướng tới thoát nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,2%. Không còn hộ nghèo là đối tượng người có công…

Tích cực nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong giúp đỡ giảm nghèo bền vững; vận động toàn xã hội có hành động thiết thực ủng hộ, chăm lo người nghèo; cổ vũ, khuyến khích người nghèo vươn lên, trao cho họ “chiếc cần câu” và niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn… là cách làm sáng tạo, phù hợp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Anh Khôi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản