Tin mới

Đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới bền vững

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” với nhiều việc làm cụ thể, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

An Giang huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống Nhân dân

Lào Cai: Những công trình thắm tình đoàn kết

An Giang: Chung sức để người nghèo “an cư lạc nghiệp”

 Ban công tác Mặt trận xóm 1, xã Nghĩa Thái (Nghĩa Hưng, Nam Định) vận động nhân dân xây dựng, nâng cấp hệ thống đường dong ngõ xóm xanh - sạch - đẹp.

Xã Nghĩa Thái (Nghĩa Hưng) được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2014. Để giữ vững, nâng cao các tiêu chí theo hướng bền vững, MTTQ xã đã đẩy mạnh thực hiện và đưa CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu; hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các khu dân cư hàng năm lựa chọn những việc làm phù hợp để thực hiện, qua đó góp phần tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng xã NTM phát triển bền vững. Trong các năm 2019, 2020, xã tiếp tục hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp. Tiêu biểu như tại xóm 1, Ban công tác Mặt trận đã phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, tích cực tuyên truyền, tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện tốt các nội dung CVĐ; vận động các hộ dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp công sức, tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng; tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh và hoa dọc tuyến đường trục xóm. Đến nay, xóm đã hoàn thành 5.600m đường bê tông dong ngõ, đường liên xóm, đường ra đồng. Ngoài ra, Ban công tác Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân và kêu gọi con em quê hương ủng hộ xây dựng cổng làng; tu sửa, làm mới hai ngôi đền; kè 1.000m đường; trồng hàng cây sưa đỏ; ủng hộ 40 ghế đá. Tiêu biểu như các anh Phan Văn Việt,  Nguyễn Văn Dương, Phan Văn Đạt, Phan Văn Hải… Nhờ đó, diện mạo làng quê ngày càng khang trang - xanh - sạch - đẹp. Với những thành tích xuất sắc trong công tác đoàn kết, vận động nhân dân, năm 2019, Ban công tác Mặt trận xóm 1, xã Nghĩa Thái đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng giấy khen. Còn tại huyện Xuân Trường, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang... Tiêu biểu như Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo Hội Phụ nữ cơ sở tích cực ra quân tổng vệ sinh môi trường, thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp do phụ nữ tự quản” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” với trên 30 nghìn m đường làng ngõ xóm được làm cỏ quét dọn; 138 đường hoa với tổng chiều dài 81.230m được dặm tỉa; duy trì chăm sóc 120 mô hình hoa tại trụ sở UBND xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố. Các cấp Hội còn quản lý tốt các nguồn vốn vay hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình; thành lập 65 nhóm tiết kiệm với 758 thành viên tham gia, vận động hội viên mua BHYT với tỷ lệ hội viên phụ nữ có thẻ BHYT đạt trên 90%, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân. Hội Nông dân huyện đã đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đã cho 75 hộ gia đình vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ trên 1,1 tỷ đồng. Các cấp Hội còn phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN và PTNT huyện tạo điều kiện cho các hộ vay vốn với số tiền trên 1.500 tỷ đồng. Trong vận động nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể, đến nay toàn huyện thành lập được 6 tổ hợp tác với 56 thành viên tham gia, 4 tổ hội nghề nghiệp với 42 thành viên tham gia, hoạt động ban đầu có hiệu quả đã gắn kết nông dân cùng nhau phát triển sản xuất, nâng cao giá trị của hàng hóa, tạo ra vùng sản xuất tập trung, đem lại hiệu quả kinh tế cao… Đoàn Thanh niên huyện trong những tháng đầu năm đã chỉ đạo các Đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc ra quân đồng loạt vệ sinh môi trường thu hút gần 4.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT Xuân Trường triển khai thực hiện công trình “Hàng cây thanh niên - Công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng” với 300 gốc cây sấu trên tuyến đường dài 4km thuộc 4 xã: Thọ Nghiệp, Xuân Phong, Xuân Đài, Xuân Thành…

Xác định xây dựng NTM bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cần phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện hiệu quả các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Nhằm huy động các nguồn lực tham gia xây dựng NTM, MTTQ các cấp cũng đã phối hợp với các tổ chức thành viên phát động xây dựng các mô hình, phong trào cụ thể gắn với vai trò, nhiệm vụ của mỗi tổ chức. Trong những tháng đầu năm 2020, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”. Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận xã NTM nâng cao tại 13 xã của 5 huyện Vụ Bản, Ý Yên, Xuân Trường, Nam Trực và Nghĩa Hưng. Qua đó phát huy những kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình NTM kiểu mẫu ở địa phương. Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các sở, ngành như: Công an tỉnh; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Ban An toàn giao thông tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gồm: Đề án vận động “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; Chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”... Ngoài ra, MTTQ các cấp tiếp tục và duy trì, nhân rộng hoạt động bền vững của các mô hình tự quản về phòng, chống tội phạm, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông như: “Khu dân cư tự quản không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”; “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường”, “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”…

Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, đảm bảo an ninh nông thôn, an sinh xã hội./.

Hồng Lam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản