Đoàn kết xây dựng đời sống mới

(Mặt trận) -Đến bản Tiên Phong, xã Mường Báng (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên), diện mạo nông thôn mới đã có đổi thay tích cực. Đường giao thông thuận tiện, đường liên bản đều được bê tông hóa, môi trường xanh sạch đẹp, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Có được kết quả đó là do cấp ủy, chính quyền bản Tiên Phong đã làm tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức xây dựng đời sống mới.

Long An: Nỗ lực 'về đích' xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nhà Đại đoàn kết giúp người nghèo an cư

An Giang: Khơi dậy sức dân xây dựng quê hương

 Mô hình chăn nuôi của gia đình ông Điêu Chính Thủy, bản Tiên Phong, xã Mường Báng (huyện Tủa Chùa) cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Bản Tiên Phong hiện có 93 hộ với 441 nhân khẩu, 100% là dân tộc Thái. Nhận thức rõ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng thôn mới, đô thị văn minh” là động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, cấp ủy, chính quyền bản đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của khu dân cư. Bản đã phổ biến nội dung, tiêu chuẩn xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”… tới từng hộ dân, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, đưa nội dung vào các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi, tổ hội. Bản luôn đề cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện phong trào, qua đó động viên nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương.

Ông Tòng Văn Sơ, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Tiên Phong cho biết: Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, tích cực thực hiện hỗ trợ con giống, vốn, vận động nhân dân chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm còn 12,9%.

Gia đình bà Mào Thị Chưởng, đội 5, bản Tiên Phong trước đây rất khó khăn. Từ sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, bà Chưởng đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình bà Chưởng đã đầu tư nuôi gà đen. Sau khi trừ chi phí, mô hình chăn nuôi gà đen thu lợi nhuận từ 60 - 100 triệu đồng/năm, giúp gia đình bà Chưởng ổn định cuộc sống.

Cũng có kinh tế ổn định nhờ nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, giờ đây gia đình ông Điêu Chính Thủy, đội 5, bản Tiên Phong đang trồng trên trăm cây ăn quả các loại, chăn nuôi gia súc, gia cầm và 800m2 ao cá. Cùng với đó, gia đình ông Thủy còn mạnh dạn đăng ký làm du lịch cộng đồng. Quyết định trên không chỉ hưởng ứng chủ trương của huyện, xã về tập trung phát triển du lịch mà còn mở ra hướng đi mới để gia đình ông cũng như những hộ dân trong bản nâng cao thu nhập.

Tham gia xây dựng nông thôn mới, người dân thực hiện trồng cây xanh, hoa, cây cảnh tại các khu vực công cộng; tổ chức vệ sinh môi trường, phát quang đường làng ngõ xóm định kỳ hàng tháng. Nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ tường bao, cổng dậu, phá bỏ cây xanh để hiến đất làm đường, mở rộng đường giao thông phục vụ đời sống nhân dân. Từ sự tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền cùng sự hưởng ứng của người dân, đã có 45 hộ dân hiến đất để làm đường và các công trình công cộng trên địa bàn.

Nếp sống văn hóa của người dân còn được thể hiện rõ nét qua việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ. Việc cưới, việc tang được tổ chức gọn nhẹ, văn minh, các đám cưới đều thực hiện đúng theo Luật Hôn nhân và Gia đình. Nhiều hiện tượng mê tín, dị đoan và hủ tục được loại bỏ. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ. 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Qua bình xét năm 2022, bản Tiên Phong có trên 80% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, bản được công nhận là bản văn hóa. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhân dân bản Tiên Phong đã chung tay ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được gần 10 triệu đồng. Hàng năm, người dân còn tham gia ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ trẻ em… nhằm giúp đỡ những trường hợp khó khăn, cần sự giúp đỡ.

Những kết quả đạt được từ sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ và người dân trong bản đã đưa Tiên Phong trở thành điểm sáng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo nên sức mạnh góp phần xây dựng xã nông thôn mới tại địa phương.

 Minh Thảo

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản