Đồng lòng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

(Mặt trận) -Sau gần 4 năm xây dựng mô hình “khu dân cư tiêu biểu”, “khu dân cư kiểu mẫu”, bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng và hiệu quả mà mô hình mang lại. Từ đó, bà con cùng với chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đoàn kết một lòng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới trên toàn tỉnh.

Hoàng Su Phì chung tay chăm lo cho người nghèo

Niềm vui trong những ngôi nhà Đại đoàn kết ở huyện Yên Sơn

Huyện cù lao Phú Tân chăm lo đời sống người nghèo

 Qua công tác dân vận, người dân Lạc Dương đã tích cực hiến đất để thi công các tuyến đường giao thông.

Những ngày gần đây, các xã, phường, thị trấn của 12/12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để xây dựng mô hình “khu dân cư tiêu biểu”, “khu dân cư kiểu mẫu”. Đặc biệt, sự chung tay đồng lòng của người dân đã góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo nông thôn. Được biết, mô hình “khu dân cư tiêu biểu”, “khu dân cư kiểu mẫu” là mô hình do MTTQ tỉnh phát động và triển khai thực hiện từ năm 2019. Qua gần 4 năm hoạt động, MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ trì, hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả. Theo đó, mỗi khu dân cư tham gia thực hiện 9 tiêu chuẩn và 40 tiêu chí của mô hình. Khi thực hiện mô hình, ý thức tự quản và sức sáng tạo của nhân dân được phát huy, đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của người dân ở khu dân cư được nâng lên; an ninh trật tự, cảnh quan môi trường được đảm bảo.

Ông Doãn Xuân Thế, thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà cho biết, đã vận động các thành viên trong gia đình và bà con nhân dân trong thôn cùng hiến đất làm đường. Từ khi có con đường mới, kinh tế của địa phương có điều kiện phát triển. Các sản phẩm nông sản cũng được giao thương, buôn bán thuận lợi. Còn ông Đoàn Quang Thanh, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương cũng cho rằng, khi địa phương xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tổ dân phố đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo bà con nhân dân. Bà con hăng hái hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng. Sự chung sức, đồng lòng này đã được bà con thống nhất ngay tại các cuộc họp tổ dân phố nên ai cũng phấn khởi thực hiện cho thật tốt.

Hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của mô hình “khu dân cư tiêu biểu”, “khu dân cư kiểu mẫu”, Ban Thường trực MTTQ huyện Đức Trọng cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo nên hiệu ứng lan tỏa. Do đó, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đang quyết liệt triển khai sao cho thật hiệu quả.

Ông K’Sói - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đức Trọng cho biết, MTTQ các cấp trong huyện đã phát huy tính chủ động của nhân dân, của cộng đồng dân cư, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, tích cực tham gia xây dựng nông thôn, đô thị văn minh của bà con. Trong đó, mọi hoạt động đều được thực hiện trên cơ sở lấy dân làm chủ, trọng tâm hướng về cơ sở và khu dân cư. Nhờ đó, đến nay, toàn huyện đã có 14/14 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; thị trấn Liên Nghĩa được công nhận “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; hơn 98% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; hơn 96% hộ gia đình là gia đình văn hóa… “Có thể thấy, qua gần 4 năm triển khai thực hiện, nhận thức và sự chủ động của người dân ngày một nâng cao. Đông đảo các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng và nhân rộng mô hình “khu dân cư tiêu biểu”, “khu dân cư kiểu mẫu” mà trong đó người dân chính là chủ thể được hưởng lợi từ mô hình này”, ông K’Sói chia sẻ.

Tính đến cuối năm 2022, qua quá trình kiểm tra, thẩm định, toàn tỉnh Lâm Đồng có 907 khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư tiêu biểu"; 328 khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư kiểu mẫu". Có thể nói đây là sự nỗ lực vượt bậc của hệ thống chính trị, nhất là MTTQ các cấp trong tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng để địa phương thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Bon Yô Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ sự chỉ đạo, hỗ trợ các nguồn lực kịp thời của tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương và đơn vị, sự đồng lòng của nhân dân, mô hình “khu dân cư tiêu biểu”, “khu dân cư kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đạt được kết quả rõ nét, không chỉ góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mà còn giữ vững an ninh chính trị, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Hơn nữa, việc xây dựng và nhân rộng mô hình còn được thực hiện hài hòa, đồng bộ với các phong trào, chương trình, cuộc vận động khác nên vai trò của MTTQ được phát huy thông qua việc chủ trì, tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng, đồng thuận của nhân dân.

“Trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình, phát huy vai trò của các vị chức sắc, người có uy tín; đồng thời, tăng cường công tác truyên truyền, khen thưởng để mô hình phát triển cả chiều rộng, chiều sâu, tạo nên sức lan tỏa rộng khắp. Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ rà soát lại các tiêu chí để xem xét, đánh giá lại, vì có những tiêu chí cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với từng điều kiện, giai đoạn cụ thể. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng từng tiêu chí để làm sao đánh giá đúng chất lượng của từng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu”, ông Bon Yô Soan chia sẻ.

PHƯƠNG NGUYÊN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản