Tin mới

Đông Sơn tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(Mặt trận) -Là huyện thứ ba của tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), theo đó, đảng bộ, chính quyền huyện Đông Sơn đã và đang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực để duy trì, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

 Hệ thống đường giao thông nông thôn xã Đông Khê được xây dựng khang trang, đạt chuẩn tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu bền vững, huyện Đông Sơn nhất quán quan điểm chỉ đạo, xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền huyện quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, đồng thời xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; chỉ đạo các địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hóa, quy hoạch vùng bảo đảm thực hiện xây dựng NTM nâng cao bền vững, hiện đại. Cấp ủy, chính quyền thường xuyên giao ban để nắm tình hình, nắm bắt những khó khăn cần tháo gỡ, để chủ trương, đề án, phương án, kế hoạch đi vào thực tiễn. MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các phong trào thi đua, xác định rõ trách nhiệm và nội dung thực hiện từng tiêu chí. Lấy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” làm mục tiêu định hướng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Từ đó, đã tạo sự đồng tình, thu hút cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân chung sức tham gia hưởng ứng.

Hàng năm, huyện Đông Sơn ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, hỗ trợ các địa phương. Cụ thể, huyện hỗ trợ 250 triệu đồng/km để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương nội đồng đạt chuẩn và trên chuẩn; hỗ trợ 70 triệu đồng/km làm rãnh thoát nước trong khu dân cư có nắp đậy đối với các tuyến đường trục xã và trục thôn, liên thôn đảm bảo đạt chuẩn; hỗ trợ xây dựng tường rào thoáng 150 triệu đồng/km; thưởng cho thôn hoàn thành thôn NTM kiểu mẫu 100 triệu đồng/thôn; thưởng cho xã đạt chuẩn NTM nâng cao 300 triệu đồng/xã; xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 500 triệu đồng/xã. Ngoài ra, các tuyến đường trục xã Nhân dân hiến đất có vỉa hè, nền rộng 6,5m trở lên và đường trục thôn, ngõ xóm nền đường rộng 5,5 - 6m trở lên thì huyện sẽ đầu tư thảm bê tông nhựa... Ngoài cơ chế hỗ trợ của huyện, các xã cũng đã ban hành cơ chế khuyến khích xây dựng NTM kiểu mẫu từng năm và huy động nguồn lực trong Nhân dân.

Cùng với đó, đảng bộ, chính quyền huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của việc xây dựng NTM, thấy được vai trò, nhiệm vụ của mình trong thực hiện các tiêu chí... Qua tuyên truyền, vận động đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Kết quả, từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Đông Sơn huy động được 2.351,328 tỷ đồng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong đó, Nhân dân đóng góp 975,89 tỷ đồng; hiến 68.312m2 đất mở rộng đường giao thông và hơn 22.500 ngày công lao động... Từ nguồn vốn huy động, toàn huyện đã đầu tư cải tạo, nâng cấp được 45,26 km đường giao thông; 35,39 km rãnh thoát nước; 52,4 km tường rào thoáng, dịch chuyển 1.184 cột điện; hoàn thành 78 vườn mẫu, 1.285 hộ cải tạo vườn tạp. Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 62 thôn/tổng số 85 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chiếm 72,9%.

Đông Sơn hiện là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng xã, thôn NTM kiểu mẫu. Việc hoàn thiện tiêu chí NTM kiểu mẫu tại nhiều xã, thôn đã góp phần xây dựng Đông Sơn trở thành những miền quê đáng sống. Diện mạo nông thôn đổi thay tích cực theo hướng ngày một văn minh, hiện đại. Đặc biệt, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 54,68 triệu đồng/năm. Cơ sở vật chất văn hóa đã được đầu tư đồng bộ, các nhà văn hóa thôn được xây mới khang trang với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt, hội họp, văn hóa, văn nghệ của người dân và đang phát huy tối đa công năng sử dụng. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe và có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt 96,5%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,63%; y tế dự phòng được tăng cường và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục duy trì ở 100% các xã, thị trấn. Tại hầu hết các thôn đều đã có bãi tập kết rác thải sinh hoạt để vận chuyển về khu xử lý tập trung; 100% số xã được sử dụng nước sạch; 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh...

Có thể khẳng định, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã thực sự tạo bước đột phá, làm thay đổi toàn diện các vùng nông thôn trên địa bàn huyện Đông Sơn. Đây chính là kết quả tất yếu của ý Đảng, lòng dân để xây nên những miền quê đáng sống.

Thanh Huê

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản