Tin mới

Đồng Tháp: Diện mạo mới xây dựng thành phố hoa Sa Đéc

(Mặt trận) -Qua 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020, thành phố Sa Đéc đã tạo nên diện mạo mới của thành phố hoa vùng đồng bằng sông Cửu Long

Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang quyết liệt xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

MTTQ Hải Phòng: Nhiều mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền từ Thành phố đến xã, phường sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương, trong từng giai đoạn cụ thể, đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (cuộc vận động); hiệu quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tạo động lực quan trọng cho triển khai cuộc vận động; kết quả phát triển kinh tế - xã hội nhanh, kết cấu hạ tầng, diện mạo đô thị của Thành phố được khang trang, công tác cải cách hành chính hiệu quả,... đã tạo phấn khởi, niềm tin, động lực cho người dân có ý thức hơn trong xây dựng nếp sống thị dân, là điều kiện thuận lợi để triển khai cuộc vận động.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên làm nòng cốt tích cực hưởng ứng Cuộc vận động, gắn với các mô hình hoạt động của từng tổ chức đoàn, hội phù hợp với tình hình thực tế ở cộng đồng dân cư. Đặc biệt là tuyên truyền cho người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa xây dựng nông thôn mới (XDNTM) người dân là chủ thể; chỉ ra từng phần việc cụ thể để người dân biết việc nào do nhân dân làm, việc nào nhà nước và nhân dân cùng làm và việc nào do nhà nước thực hiện. Từ đó, khắc phục được tình trạng người dân băn khoăn không biết mình phải làm việc gì, trách nhiệm ra sao trong XDNTM. Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động đã đạt những kết quả phấn khởi thể hiện qua từng lĩnh vực nổi bật:

Theo nhiệm vụ, từng tổ chức thành viên của MTTQ đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhiều chương trình, phần việc, mô hình có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thực hiện Cuộc vận động đạt hiệu quả, trong đó chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ khởi nghiệp, hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch theo hướng văn minh, hiện đại, thân thiện môi trường, giữ gìn và phát huy nội lực, các giá trị văn hóa địa phương. Nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi cây trồng sang trồng hoa kiểng có giá trị kinh tế cao, mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích, ứng dụng khoa học - kỹ thuật – công nghệ và cây giống mới vào sản xuất, nhằm cho ra thị trường những sản phẩm hoa kiểng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng và nâng cao thu nhập cho người dân. Sa Đéc xây dựng thành phố hoa với tổng diện tích 539,42 ha (tăng 69,42 ha so với năm 2015); hàng năm, nhất là dịp Tết cung ứng cho thị trường trong nước trên 2.000 loại hoa kiểng các loại, với khoảng 3 triệu giỏ hoa cảnh các loại.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội nhận được sự đồng hành của đông đảo cá nhân, tổ chức.  Đã xây dựng mới và  sửa chữa 80 căn nhà tình nghĩa”, nhà “nghĩa tình đồng đội”, với số tiền 2,147 tỷ đồng; cấp phát được 80.344 phần quà, trị giá 19,414 tỷ đồng; hỗ trợ dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, động viên học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn bỏ học trở lại lớp 54.389 suất quà và học bổng, trị giá trên 20,6 tỷ đồng; xây dựng mới và sửa chữa 203 căn nhà đại đoàn kết (theo tiêu chí 3 cứng) trị giá trên 7,7 tỷ đồng; vận động nhân dân hiến đất làm đường và xây cầu nông thôn 62.028m đất;  tỷ lệ hộ nghèo từ 6,56% năm 2016 giảm còn 2,39% đầu năm 2020 đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 (tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%); kết quả bình xét hàng năm có trên 95% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; 22/22 khóm đạt chuẩn văn minh đô thị, 15/15 ấp đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 6/6 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị, 3/3 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới; vận động xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera an ninh trên toàn địa bàn thành phố có 344 điểm, với 495 mắc camera, tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng, đã mang lại hiệu quả cao trong phòng, chống, kéo giảm tội phạm, tăng tỷ lệ phá án và chuyển hóa địa bàn phức tạp...

Thành phố Sa Đéc đã được Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; năm 2018 Sa Đéc đã trở thành đô thị loại 2.

Đạt được kết quả phấn khởi trên, xuất phát từ sự quan tâm và quyết tâm trong lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp, sự phối hợp đúng, đủ, kịp thời giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, là cơ sở quan trọng để huy động sự tham gia của người dân; yếu tố góp phần quan trọng là làm tốt công tác tuyên truyền và nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, ghi nhận việc dâng mưu hiến kế hay của người dân, có giải pháp phù hợp, là tiền đề thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả tốt.

Trần Thắng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản