Tin mới

Đồng thuận để xây dựng đời sống mới

(Mặt trận) -Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, tạo mọi điều kiện để phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

Do đó, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được nâng lên một bước đáng kể.

 Đại diện Mặt trận tỉnh Cao Bằng trao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo.

Ông Lương Tuấn Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng cho biết, trong năm 2020, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, công tác phối hợp, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động của MTTQ đã bám sát nghị quyết của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng về cơ sở, khu dân cư, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2015-2020, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh có những thuận lợi, song cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ là phải tập trung nỗ lực để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị, cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy tốt vai trò của mình, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của đảng viên, cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tỉnh còn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể; đồng thời tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND với MTTQ và các đoàn thể nhân dân cùng cấp; mở rộng quan hệ phối hợp với các cơ quan, ban, ngành theo những nội dung công tác liên quan, từng bước thể chế hóa trách nhiệm và quyền hạn của MTTQ trong việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và các tệ nạn, tiêu cực xã hội ở địa phương, cũng như những mâu thuẫn mới phát sinh trong nội bộ nhân dân.

Theo ông Lương Tuấn Hùng để phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, góp phần cùng toàn Đảng, Nhà nước tạo thêm nguồn lực, quan tâm, giúp người nghèo về vật chất, tinh thần, tạo cơ hội cho người nghèo vươn lên thoát nghèo, trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được số tiền trên 35 tỷ đồng.

Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và các tỉnh bạn ủng hộ trên 10 tỷ đồng; cấp tỉnh trên 4 tỷ đồng; cấp huyện, thành phố trên 21 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được và các nguồn hỗ trợ khác, Ủy ban MTTQ và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ xây nhà cho người nghèo với mục đích hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, không để xảy ra đơn thư khiếu kiện.

Với tinh thần trách nhiệm cao, MTTQ và các tổ chức chính trị đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội của tỉnh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 3 - 4%/năm. Công tác chăm lo cho người nghèo được các cấp, ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ, thể hiện nghĩa tình của cộng đồng giúp cho các hộ nghèo giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Với vai trò chủ trì, MTTQ tiếp tục phát huy tốt chức năng tập hợp, tham mưu, hướng dẫn, phối hợp và thống nhất hành động để góp phần đáng kể vào công cuộc giảm nghèo và các hoạt động “Vì người nghèo” tại tỉnh.

“Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo; phối hợp với UBND tỉnh và các ngành chức năng tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo của tỉnh. Phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Vận động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để chăm lo cho người nghèo. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo; lồng ghép triển khai gắn với 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cụ thể hóa thành các tiêu chí, nhiệm vụ trong một số phong trào thi đua nhằm tạo tinh thần, khí thế thi đua thực hiện của các đơn vị, địa phương” - ông Lương Tuấn Hùng chia sẻ.   

TUỆ PHƯƠNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản