Tin mới

Đưa Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" vào cuộc sống

(Mặt trận) -Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang đã tập trung triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” (ĐTVM). Bằng việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động đã cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện; góp phần hoàn thành tốt công tác mặt trận và thúc đẩy KT-XH phát triển.

Lý Nhân chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Long An: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ủy ban MTTQ các cấp huyện Bình Sơn chăm lo cho người nghèo

 Biểu diễn nghệ thuật truyền thống trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Phương Độ (thành phố Hà Giang).

Với phương châm “Lấy sức dân chăm lo đời sống cho nhân dân”, Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”. Đồng chí Triệu Quốc Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở quan tâm và đưa CVĐ đi vào thực tiễn; trong đó, chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát vào nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương để phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống văn hóa, tinh thần; phối hợp lồng ghép CVĐ với các phong trào thi đua; khơi dậy sức sáng tạo, sự đồng thuận cao vì sự nghiệp đổi mới, chung tay xây dựng, phát triển KT-XH của tỉnh ngày càng văn minh, hiện đại.

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết được đẩy mạnh. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức, ý nghĩa và vai trò của nhân dân trong xây dựng NTM và ĐTVM. Ủy ban MTTQ cơ sở đã có nhiều chỉ thị, kế hoạch hành động phù hợp để thực hiện CVĐ trở thành phong trào thi đua sôi nổi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt MTTQ tỉnh đã xây dựng Chuyên đề: Mặt trận với công tác vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, tập trung lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Phong trào hiến đất, góp công, góp của xây dựng NTM được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia. Xác định xây dựng cơ sở hạ tầng là khâu đột phá quan trọng, giai đoạn 2010-2020, MTTQ các cấp đã vận động được 2 triệu ngày công lao động, hoàn thành 1.610 km đường bê tông; sửa chữa, nâng cấp trên 154 km đường giao thông nông thôn, nhân dân hiến trên 685.000 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi tập thể…

Để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện các chính sách mới về phát triển kinh tế, thâm canh tăng vụ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Cùng với đó, xây dựng các mô hình kinh tế nâng cao thu nhập, các cơ chế, chính sách được vận dụng linh hoạt giúp các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng ủy thác, tín chấp, tạo điều kiện cho các đoàn viên, hội viên nghèo, cận nghèo, các hộ tại vùng đặc biệt khó khăn tiếp cận về vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Các mô hình mới về cơ chế quản lý, điều hành phát triển sản xuất, như: HTX, tổ hợp tác, nhóm sở thích,… hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân, nâng cao thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

Cụ thể hoá Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, công tác xây dựng nếp sống văn hóa được phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức, chú trọng phát triển chiều sâu gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó, ở nhiều địa phương đã xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, xóa bỏ những hủ tục, cảm hoá, giúp đỡ những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng. Đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Giang, cho biết: Thời gian qua, công tác xây dựng NTM, ĐTVM trên địa bàn đã có nhiều tiến bộ đáng kể. Các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp được nhân dân ở khu dân cư hưởng ứng tham gia. Tăng cường vận động xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh làm sạch đẹp đường làng, ngõ xóm. Đặc biệt, tại cơ sở đã có nhiều cách làm hay, như: Mô hình “Thắp sáng đường làng”, biến rác thành tiền nhằm hạn chế rác thải nhựa, vẽ tranh tường làm đẹp đường phố, xã hội hóa nâng cấp đường giao thông… Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH của địa phương.

Có thể khẳng định, những kết quả từ CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác mặt trận, vận động quần chúng. Những kết quả đó sẽ tiếp tục là động lực để các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận với nhân dân.

PHẠM HOAN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản