Tin mới

Gia Lai: Tập huấn trực tuyến triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(Mặt trận) -Sáng ngày 28-7, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến 17 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố với sự tham dự của 400 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Gia Lai; tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh; đại diện các đồng chí lãnh đạo huyện; các phòng, ban chuyên môn của huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” huyện.

Khánh Hòa: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phú Yên: Quyết tâm xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo

MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre thi đua chào mừng Đại hội X MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Quang cảnh hội nghị tập huấn 

Theo đó, tại hội nghị các đại biểu đã được các báo cáo viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Công thương quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Quyết định số 432-QĐ/TU, ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và một số nội dung triển khai Cuộc vận động ; Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và cán bộ làm công tác Mặt trận. Góp phần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào dân tộc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, từ đó tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ngọc Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản