Tin mới

Gia Lai: Tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Cùng với công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận các cấp tiếp tục triển khai nhiều mô hình, công trình, phần việc chào mừng phù hợp thực tế địa phương.

MTTQ TP Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới

Những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Tè: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Tích cực chuẩn bị đại hội Mặt trận cấp tỉnh

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng, nhằm tổng kết, đánh giá đầy đủ, sâu sắc và toàn diện những kết quả đã đạt được trong tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, phù hợp trong nhiệm kỳ mới.

Vì vậy, công tác chuẩn bị đại hội đã được mặt trận các cấp triển khai đồng bộ, kịp thời từ năm 2023. Từ việc xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chuẩn bị công tác nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý, có tỷ lệ mở rộng phù hợp, đảm bảo tính đại diện, tính thiết thực, tính tiêu biểu.

 Đến nay, 17/17 huyện, thị xã thành phố đã hoàn thành đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện. 
Đến cuối tháng 4-2024, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã. Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội MTTQ cấp xã đã thực hiện đúng nội dung, hướng dẫn và hoàn thành các nội dung quan trọng. Đại hội đã hiệp thương cử 7.249 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp xã khóa mới; trong đó có 3.967 vị tái cử (chiếm 54,7%); 2.304 vị là người ngoài Đảng (chiếm 31,7%); 2.058 vị là nữ (chiếm 28,3%),...

Đến nay, 17/17 huyện, thị xã thành phố đã hoàn thành đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện. Đại hội hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng, tiêu chuẩn theo quy định. Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã lựa chọn, giới thiệu và hiệp thương cử 17 chủ tịch, 22 phó chủ tịch và 19 Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: Đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đều tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho các tầng lớp nhân dân và đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho thành công đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25-5-2023 của Ban Chấp hành Trung ương về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Các vị được hiệp thương cử tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện đều đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần, tính tiêu biểu, tính đại diện và thực sự là nòng cốt trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang tập trung rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung, văn kiện chính trị trình đại hội cũng như các điều kiện cần thiết khác để tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội dự kiến diễn ra trong tháng 8-2024 theo đúng tinh thần Thông tri số 08-TTr/TU, ngày 4-7-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục triển khai các mô hình, phần việc

“Cặp lá yêu thương” là mô hình mới do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Đỗ (TP. Pleiku) triển khai nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku khóa XII, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại lễ ra mắt mô hình ngày 24-6 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã trao 9 phần quà cho 9 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (500 ngàn đồng/em). Trong 9 em học sinh trên, mô hình nhận giúp đỡ thường xuyên 3 em. Theo đó, từ nguồn kinh phí vận động, đại diện Ban quản lý thực hiện mô hình sẽ trao tiền hỗ trợ từ 300-500 ngàn đồng/em/quý.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Đỗ-chia sẻ: Mục tiêu của mô hình là động viên, tiếp thêm niềm tin, động lực, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Qua đó giáo dục các em về tình yêu thương, sự sẻ chia trong cuộc sống và lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”.

Cùng với “Cặp lá yêu thương”, Mặt trận các cấp đã triển khai nhiều mô hình, công trình, phần việc nhằm chào mừng thành công Đại hội Mặt trận cấp xã, cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh. Các công trình, phần việc triển khai đều gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động và phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đơn cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku đã khởi công xây dựng 8 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trên địa bàn; triển khai các mô hình: “Tuyến đường hoa”, “Camera an ninh trật tự”, “Tiết kiệm làm theo gương Bác”, “Nuôi dê sinh sản”,...Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo; triển khai các mô hình: “Đường cờ Tổ quốc kiểu mẫu”, “Tuyến đường hoa mai”, “Điểm điện sáng an ninh”,...

Theo Báo Gia Lai

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản