Giảm nghèo nhanh, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Triệu Sơn

(Mặt trận) -Xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa những ngày đầu năm 2023, vùng quê nơi đây ngày càng thay da đổi thịt. Những ngôi nhà cao tầng, mái ngói đỏ tươi thấp thoáng sau vườn cây sum suê quả ngọt. Một trong những đổi thay tích cực đó là nhờ chính quyền địa phương đã quan tâm thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM).

Bà Rịa – Vũng Tàu: Những công trình, phần việc giúp dân được hưởng lợi

Kinh nghiệm của MTTQ xã Xuân Sinh

MTTQ huyện Đông Sơn với việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

 Cơ sở sản xuất đồ mộc tại xã Dân Lý.

Với tinh thần chủ động, cấp ủy đảng, chính quyền xã Dân Lý đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình cây, con mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, xã đã chủ động rà soát hộ nghèo trên địa bàn để có kế hoạch, giải pháp cụ thể giao cho các tổ chức đoàn thể gắn thực hiện chương trình giảm nghèo với phong trào của hội, tạo điều kiện cho các hộ nghèo được vay nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Dân Lý, cho biết: Trong quá trình thực hiện tiêu chí giảm nghèo gắn với xây dựng NTM và NTM nâng cao, xã luôn xác định triển khai với tâm thế không nóng vội, bền vững. Xã chú trọng vận động và hỗ trợ Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể đã tích cực phát động các phong trào thi đua để giúp hội viên tham gia, như: phong trào hội viên phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững... Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã đã giảm còn 0,8%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,08%; hoàn thành tiêu chí giảm nghèo theo tiêu chí NTM nâng cao.

Không chỉ riêng xã Dân Lý mà các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Triệu Sơn đều nỗ lực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để phấn đấu trở thành huyện NTM nâng cao năm 2024. Để thực hiện giảm nghèo nhanh, bền vững gắn với xây dựng NTM, huyện xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. UBND huyện chủ động xây dựng kế hoạch giảm nghèo theo từng năm và giai đoạn; bố trí ngân sách huyện để hỗ trợ cho các địa phương, hộ gia đình trong thực hiện giảm nghèo. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, đảng bộ, chi bộ hỗ trợ các xã, các thôn. HĐND huyện đã ban hành nhiều nghị quyết khuyến khích phát triển sản xuất, hỗ trợ các chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội và xây dựng NTM.

Cùng với tập trung phát triển sản xuất, huyện đã quan tâm công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; đẩy mạnh công tác hướng nghiệp phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; liên kết giữa các cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp để đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ và xuất khẩu lao động. Từ đó, tăng thu nhập cho người lao động. Mỗi năm có hàng nghìn lao động được tham gia các lớp/khóa tập huấn, dạy nghề nâng cao kỹ năng, kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp.

Đặc biệt, huyện đã thực hiện tốt công tác rà soát, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo của từng hộ, cập nhật thông tin thường xuyên về hộ nghèo và tình hình thực hiện các dự án, chính sách giảm nghèo. Từ đó, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu giảm nghèo phù hợp, sát với tình hình thực tế cho từng địa phương và từng giai đoạn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác giảm nghèo, nêu gương các mô hình điển hình giảm nghèo, phát triển kinh tế. Ngoài ra, chú trọng huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây nhà, tặng quà và hỗ trợ thường xuyên cho các hộ nghèo.

Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững được Đảng bộ, chính quyền và các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện Triệu Sơn triển khai thực hiện đồng bộ và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ nghèo thoát nghèo nhanh. Theo báo cáo, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2022 đạt 56 triệu đồng/người/năm. Tổng giá trị sản xuất năm sau luôn cao hơn năm trước. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 140,4 triệu đồng (năm 2022). Duy trì 460 ha mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo theo tiêu chuẩn VietGAP tại 9 xã; tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao với diện tích 362,5 ha, trong đó diện tích thực hiện theo hướng công nghệ cao 32 ha. Các HTX, doanh nghiệp trên địa bàn được quan tâm thành lập mới và duy trì hoạt động đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn.

Nhờ thực hiện hiệu quả nhiều chính sách giảm nghèo nên năm 2022 toàn huyện đã giảm được 598 hộ nghèo, 1.065 hộ cận nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 2,08%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 4,22%. Toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Xác định giảm nghèo bền vững vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp để xây dựng huyện NTM nâng cao năm 2024 và đạt tiêu chí đô thị loại 4 trước năm 2025, huyện Triệu Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động và tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nỗ lực giảm nghèo. Đồng thời, lồng ghép các nguồn vốn từ các đề án, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nghề... để nâng cao các tiêu chí NTM làm cơ sở cho việc giảm nghèo. Cùng với đó, tăng cường huy động các nguồn lực để hỗ trợ các hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo là phụ nữ đơn thân để giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Thùy Linh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản