Gò Dầu (Tây Ninh): Huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

(Mặt trận) -Những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh quan tâm tích cực. Triển khai nhiều nội dung, hình thức phù hợp, góp phần trong công tác giảm nghèo tại địa phương.

Hoàng Su Phì chung tay chăm lo cho người nghèo

Niềm vui trong những ngôi nhà Đại đoàn kết ở huyện Yên Sơn

Huyện cù lao Phú Tân chăm lo đời sống người nghèo

 Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Theo đó, nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo được triển khai kịp thời, đầy đủ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, thoát nghèo của người dân. Giai đoàn 2021- 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai các chính sách cho vay gần 7.800 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, đã giải ngân trên 200 tỷ đồng.

Trong đó, hộ nghèo vay hơn 800 triệu đồng, hộ cận nghèo vay hơn 3,5 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo hơn 2 tỷ đồng, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường gần 105 tỷ đồng, giải quyết việc làm gần 65 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn 23 tỷ đồng, cho vay nhà ở xã hội hơn 2,1 tỷ đồng, hộ nghèo địa phương vay gần 300 triệu đồng và học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 là 130 triệu đồng.

Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ hộ không khả năng thoát nghèo theo Quyết định số 04/2020 của UBND tỉnh, năm 2021 huyện hỗ trợ 122 hộ gần 1,5 tỷ đồng; năm 2022 hỗ trợ 110 hộ gần 2 tỷ đồng; năm 2023 huyện đề nghị tỉnh hỗ trợ 112 hộ hơn 2 tỷ đồng.

UBND huyện kịp thời chỉ đạo ngành chuyên môn triển khai, tổ chức có hiệu quả kế hoạch đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn đạt 100% chỉ tiêu. Hằng năm tạo việc làm cho 3.000 lao động, vượt kế hoạch.

Các cấp chính quyền từ huyện đến xã vận động xây tặng 58 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, trị giá gần 2,9 tỷ đồng.

Nhân dịp lễ, tết, UBND huyện triển khai tốt việc chăm lo cho hộ cận nghèo, hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh. Vận động hỗ trợ gần 600 hộ, tặng quà trị giá gần 730 triệu đồng; hằng tháng hỗ trợ gần 5.500 đối tượng bảo trợ xã hội gồm: người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi và người từ 80 tuổi trở lên, hơn 2,7 tỷ đồng. Huyện xem xét hỗ trợ tiền điện cho hơn 330 hộ nghèo, trên 100 triệu đồng; cấp hơn 1.200 thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo đúng theo quy định.

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, số hộ nghèo trên địa bàn huyện được kéo giảm qua từng năm. Năm 2021 giảm 85 hộ nghèo so với hơn 40.000 hộ dân, (vượt 0,01% so với kế hoạch); năm 2022 giảm 253 hộ nghèo, (vượt 0,13% so với kế hoạch); năm 2023 dự kiến giảm 41 hộ nghèo, chiếm 0,1%.

Theo kế hoạch, năm 2023 và những năm tiếp theo, UBND huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong công tác giảm nghèo; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, vận động nhân dân cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo như: Hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo; y tế, giáo dục, nhà ở; hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý và trợ cấp xã hội khác. Phát động mạnh mẽ phong trào đóng góp vào "Quỹ Vì người nghèo" và huy động mọi tổ chức kinh tế, xã hội, các tầng lớp dân cư, nhằm huy động nguồn lực chia sẻ trách nhiệm cộng đồng để hỗ trợ hộ nghèo.

N.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản