Tin mới

Góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh hiện đại, văn minh

(Mặt trận) -Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tạo dựng cảnh quan đô thị ngày càng hiện đại và văn minh.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

Xác định nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là một trong những nội dung quan trọng của CVĐ, Ủy ban MTTQ thành phố tham mưu với Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, hàng năm tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên và ngân sách thành phố để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, tập trung đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, hình thành các trang trại chăn nuôi; khôi phục làng nghề truyền thống, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ để khai thác tối đa lợi thế của đô thị trung tâm. Hiện nay, trên địa bàn thành phố hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp sạch, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao tại phường Hòa Long, Võ Cường, Vạn An, Nam Sơn... Thành phố xây dựng và đưa vào hoạt động 3 tuyến phố chuyên doanh (thời trang, vàng bạc trang sức, điện tử và nội thất, đồ gỗ mỹ nghệ); xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm truyền thống như: bánh khoai, bánh ngũ vị Thị Cầu; bún Khắc Niệm; đồ gỗ mỹ nghệ Khúc Toại (Khúc Xuyên); giấy Phong Khê,...

MTTQ thành phố còn đẩy mạnh vận động nhân dân đoàn kết tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa quê hương, đặc biệt là việc bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh; tuyên truyền sâu rộng các tiêu chí về xây dựng đời sống văn hóa, chuẩn mực đạo đức xã hội, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, gắn bó đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư. Đời sống nhân dân ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%, hằng năm, thành phố có hơn 91% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; hơn 90% khu dân cư đạt danh hiệu Khu phố văn hóa.

Để xây dựng cơ sở hạ tầng ngày thêm khang trang, hiện đại cùng với sự đầu tư hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và địa phương, nhân dân thành phố tích cực đóng góp ngày công lao động và tiền của để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa và công trình tín ngưỡng tâm linh. Trong 5 năm, nhân dân hiến 3.346 m2 đất, đóng góp 8.200 ngày công lao động, hỗ trợ vật tư với tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nghĩa trang, nhà văn hoá các khu phố, các khu vui chơi giải trí, các công trình công cộng. Hiện, 100% các tuyến đường trên địa bàn thành phố được trải áp phan hoặc bê tông, có hệ thống điện chiếu sáng; 100% khu phố có nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể lực cho nhân dân.
Việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị được đẩy mạnh. MTTQ các cấp thành phố xây dựng và nhân rộng các mô hình: “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; “Khu dân cư thực hiện tốt an toàn giao thông”; “Khu phố không rác thải”; “Tuyến phố tự quản an ninh trật tự”;… Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư tổ chức ra quân vệ sinh môi trường vào ngày 26 hằng tháng; các hộ gia đình thực hiện mỗi ngày dành 10 phút làm sạch trong nhà và trước cửa nhà mình. Thành phố lắp đặt 300 giá treo băng dọc; 40 bảng Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các khu vực vườn hoa, công viên, chợ, vỉa hè, các điểm công cộng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân về xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Giai đoạn 2016 - 2021, bình quân hằng năm thành phố có hơn 90% tuyến phố và hơn 80% số phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đồng chí Trương Ngọc Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch MTTQ thành phố Bắc Ninh khẳng định: Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ý thức của người dân về xây dựng và giữ gìn nếp sống văn minh được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân, xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng xanh, sạch, đẹp, hiện đại và văn minh. Thời gian tới, MTTQ các cấp thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ, đa dạng các hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Trong đó, chú trọng kết hợp hài hòa giữa việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế với xã hội, phát triển sản xuất với chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh xây dựng mô hình điểm để triển khai nhân rộng, ưu tiên chọn những công việc liên quan thiết thực đến đời sống người dân, cộng đồng dân cư,… góp phần đưa CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu.

MP-VV

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản