Tin mới

Hành trình vươn tới tỉnh nông thôn mới

(Mặt trận) - Đến thời điểm này, tỉnh Hưng Yên đã có 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Dự kiến trong năm 2020, Hưng Yên sẽ vinh dự trở thành tỉnh NTM. Trong thành công chung ấy, có đóng góp to lớn của MTTQ các cấp trong vận động nhân dân đoàn kết cải tạo hạ tầng, áp dụng những phương thức làm ăn mới… để tạo ra bước đột phá về “chất” trong đời sống nông thôn.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

Đường hoa nông thôn mới ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 

Uỷ ban MTTQ tỉnh Hưng Yên vừa hoàn thành việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Cuộc khảo sát được tiến hành trên phạm vi hết sức rộng lớn, với 10% tổng số hộ gia đình của 154 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thành phố trong tỉnh (trừ các phường thuộc thành phố Hưng Yên).

Kết quả ở tất cả các huyện, thị, với 14 câu hỏi về các lĩnh vực khác nhau, từ đời sống kinh tế, đến phân loại rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh… tỷ lệ người dân hài lòng với các kết quả luôn đạt hơn 90%. Nhiều lĩnh vực, tỷ lệ người dân hài lòng đạt hơn 98%. Lĩnh vực có số người trả lời không hài lòng cao nhất là tổ chức vệ sinh, trồng, chăm sóc cây xanh, tuy nhiên, tỷ lệ không hài lòng cũng chỉ là 5,82%. Các nội dung trong khảo sát được thực hiện đầy đủ, dân chủ, khách quan và kết quả này cho thấy, NTM thực sự đã tác động tích cực đến đời sống người dân, được người dân ủng hộ.

Sau hơn mười năm triển khai xây dựng NTM, Hưng Yên là một trong 8 tỉnh, thành phố trong cả nước có 100% số xã đạt chuẩn NTM. 5 huyện, thành phố được Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Hiện nay, Hưng Yên đang phấn đấu trở thành tỉnh NTM trong năm 2020.

Huyện Ân Thi là địa bàn vốn nhiều khó khăn của tỉnh Hưng Yên, nhưng đến nay, đã trở thành một điển hình về nỗ lực vượt khó vươn lên từ triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh uỷ Hưng Yên về Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030, và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Nếu tính trong cả giai đoạn 2016-2019, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã huy động được gần 600 tỷ đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân để làm đường, xây dựng các công trình công cộng. Mới đây, Ân Thi đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện NTM.

Hiện nay, các huyện: Văn Lâm, Văn Giang, Phù Cừ, thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên tiếp tục rà soát các tiêu chí, ban hành các kế hoạch cụ thể để nâng cao hơn nữa các tiêu chí đạt chuẩn huyện NTM. Trong khi đó, các huyện: Kim Động, Yên Mỹ và Khoái Châu khẩn trương hoàn thiện các nội dung tiêu chí huyện NTM, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Như vậy, Hưng Yên có thể sẽ trở thành tỉnh NTM ngay trong năm 2020.

Ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố, MTTQ đều tổ chức khảo sát lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM. Đây thực sự là cách làm hay để đánh giá thực chất kết quả xây dựng NTM từ góc nhìn của người dân. Đồng thời, cuộc khảo sát cũng là kênh thông tin để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, cơ quan chức năng nhận thức đúng về một số hạn chế để tiếp tục đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng NTM. Từ nền tảng này, Hưng Yên đang chỉ đạo nhiều đơn vị xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao, để tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản