Tin mới

Hiệu quả công tác thu gom, phân loại và xử lý rác thải phường Đồng Văn

(Mặt trận) -Phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, có 5 tổ dân phố với 2.570 hộ, 8.567 nhân khẩu, từ năm 2020, sau khi phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên được thành lập, việc chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp-thương mại-dịch vụ và tốc độ đô thị hoá trên địa bàn phát triển mạnh. Đi đôi  với sự phát triển về công nghiệp-thương mại-dịch vụ thì công tác đảm bảo vệ sinh môi trường là nhiệm vụ hết sức khó khăn, tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn luôn là điểm nóng mà cấp Uỷ, Chính quyền, MTTQ phường phải tập trung giải quyết.

Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Bình đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Tiền Giang: Dấu ấn trong công tác giảm nghèo

Sơn La quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025

Cán bộ xã cùng người dân thực hiện thu gom rác tại các điểm ven đường 

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, đồng thời thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị xã Duy Tiên, Nghị quyết của Đảng uỷ phường, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường đã xây dựng Kế hoạch MTTQ tham gia xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”. Kế hoạch được triển khai thực hiện đến toàn thể các Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên của MTTQ phường; ra Quyết định thành lập Ban điều hành thực hiện mô hình khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại 5/5 khu dân cư các tổ dân phố trong phường, trong đó chú trọng công tác tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu dân cư, được các tổ chức thành viên, các Ban công tác Mặt trận và nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ tổ dân phố và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Đồng Văn xác định, để thực hiện tốt công tác tổ chức thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại tổ dân phố, cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; thực hiện tốt kế hoạch xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” do MTTQ phường triển khai, trong đó hướng trọng tâm vào nhiệm vụ tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải từ từng hộ dân trong khu dân cư tổ dân phố.

Theo Ông Nguyễn Văn Quyết, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết tổ dân phố có 631 hộ, 2.185 nhân khẩu, hàng ngày nhân dân trong tổ dân phố thải ra khoảng trên 3.500 kg rác thải sinh hoạt. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ và Thường trực Uỷ ban MTTQ phường, Ban công tác Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với Ban quan lý và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở tổ dân phố xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống truyền tin và các cuộc họp nhân dân, các hội nghị của các chi hội đoàn thể về nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường; nhiệm vụ công tác tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải trong khu dân cư tổ dân phố. Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong tổ dân phố về nhiệm vụ thu gom, phân loại, xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đường, ngõ phố trong khu dân cư với những việc làm cụ thể như tuyên truyền, hướng dẫn những hộ dân có diện tích đất vườn tổ chức thu gom, phân loại rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ tại nhà. Đối với rác hữu cơ được ủ kết hợp với men vi sinh dùng để bón cho rau, cây trồng trong vườn nhà. Đối với rác thải vô cơ đựơc thu gom, đưa lên xe chuyên dụng của công ty môi trường đô thị chuyển về nơi tập kết xử lý hàng ngày.  Đối với các hộ đất chật, không có vườn, Ban công tác Mặt trận phối hợp với Ban quản lý tổ dân phố tuyên truyền, đôn đốc thu gom, phân loại rác hữu cơ riêng, rác vô cơ riêng, đồng thời trực tiếp chuyển lên xe chuyên dụng của công ty môi trường đô thị vào một giờ nhất định trong ngày để chuyển về nơi tập kết xử lý chung của tỉnh. Ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc nhân dân thực hiện thu, phân loại, xử lý rác sinh hoạt tại gia đình, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể của tổ dân phố còn thường xuyên đôn đốc, vận động nhân dân tham gia giữ gìn và bảo vệ vệ sinh môi trường chung ở từng cung đường, ngõ phố trong khu dân cư tổ dân phố. Nhiều tuyến đường, ngõ phố được Chi hội Phụ Nữ, chi hội Nghề nghiệp đứng ra đảm nhận giữ gìn vệ sinh, vì vậy công tác duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường của tổ dân phố ngày càng nền nếp và luôn “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

Thu Hiền

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản