Tin mới

Hiệu quả “Dân vận khéo” ở Châu Thành

(Mặt trận) -Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) triển khai đồng bộ, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong nhân dân. Qua phong trào, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Những căn nhà ấm tình đoàn kết ở xã Đức Bình

MTTQ các cấp huyện Ngọc Hiển đoàn kết xây nông thôn mới

MTTQ các cấp huyện Bến Lức đẩy mạnh các cuộc vận đông, các phong trào thi đua yêu nước

 Biểu dương, khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng nông thôn mới nâng cao 

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” đồng bộ, tích cực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” để các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân đăng ký thực hiện trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, như: Phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, khuyến học - khuyến tài, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh…

“Phong trào “Dân vận khéo” đã thật sự đi vào cuộc sống, lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần huy động tiềm năng, nguồn lực và sự năng động, sáng tạo của nhân dân vào phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả trong việc động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM, khơi dậy tinh thần “Tương thân tương ái”, chung tay xây dựng quê hương” - ông Đoàn Hồng Danh chia sẻ.

Hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Châu Thành thể hiện rõ nét nhất thông qua việc huy động sức dân tham gia xây dựng NTM. Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chủ động định hướng, lựa chọn nội dung tuyên truyền, vận động phù hợp, nhằm huy động sức mạnh của nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”.

Các mô hình tiêu biểu, như: Đường hoa, xóm đẹp; trồng hoa đoạn đường thanh niên; chung tay bảo vệ môi trường; xây dựng hàng rào cây xanh, cột cờ, lắp đặt đèn đường thắp sáng lộ giao thông nông thôn; huy động sức dân xây dựng cầu, đường nông thôn; vận động cất nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết…

Huyện tập trung triển khai hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến công, hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với tình hình địa phương. Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao; phát triển ngành, nghề, làng nghề, tổ hợp tác, hợp tác xã… góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hình thành chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng, góp phần xử lý kịp thời vấn đề phát sinh từ cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Để công tác “Dân vận khéo” ngày càng gần dân, sát cơ sở, Ban Dân vận Huyện ủy đã nhân rộng mô hình diễn đàn “Lắng nghe dân nói” ở 13/13 xã, thị trấn, với sự tham dự của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kịp thời giúp dân tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao đời sống.

Ông Đoàn Hồng Danh cho biết thêm, năm 2022, huyện Châu Thành có 26 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và xã, thị trấn đăng ký thực hiện 409 mô hình thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”. Trong đó, 136 mô hình tập thể và 98 mô hình cá nhân “Dân vận khéo” của Đảng; 111 mô hình tập thể và 64 mô hình cá nhân “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Để thực hiện hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, huyện Châu Thành triển khai sâu rộng nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; huy động nguồn lực trong xã hội chăm lo đời sống nhân dân. Nhân rộng, duy trì và phát triển bền vững mô hình hay, cách làm sáng tạo, cũng như biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân điển hình… Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản