Hiệu quả từ những mô hình tự quản ở khu dân cư

(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp để xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư. Tại nhiều địa phương, các mô hình tự quản đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng của người dân để thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh.

Hoàng Su Phì chung tay chăm lo cho người nghèo

Niềm vui trong những ngôi nhà Đại đoàn kết ở huyện Yên Sơn

Huyện cù lao Phú Tân chăm lo đời sống người nghèo

 Những mô hình tự quản tại Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của người dân.

Đã thành thông lệ, cứ đều đặn vào ngày 15 hàng tháng, người dân thôn Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du lại tập trung dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Không ai bảo ai, mỗi người một việc từ thu gom rác thải đến khơi thông hệ thống cống rãnh trong thôn.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Chè, xã Liên Bão cho biết, để thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, Mặt trận và các đoàn thể đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân hình thành thói quen và có ý thức trong việc bảo vệ môi trường thông qua những việc làm cụ thể.

Tại các khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận thường xuyên phối hợp với chính quyền và các đoàn thể vận động người dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tuyên truyền tới các hộ gia đình chủ động phân loại rác, thay đổi các thói quen sinh hoạt ảnh hưởng đến môi trường. Từ năm 2020, thôn Chè đã triển khai xây dựng mô hình khu dân bảo vệ môi trường và phân loại rác thải tại nhà. Sau hai năm đi vào hoạt động mô hình đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia và được Mặt trận nhân rộng tại 6/6 thôn của xã Liên Bão.

Không chỉ ở huyện Tiên Du, mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường đã được Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh triển khai xây dựng, nhân rộng để thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM. Cùng với đó, tại các địa phương MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền các ban ngành, các tổ chức thành viên triển khai xây dựng các mô hình điểm phù hợp với đặc điểm tình tình của từng địa bàn như mô hình về bảo vệ môi trường, mô hình đảm bảo an ninh trật tự, mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Trong quá trình thực hiện MTTQ các cấp luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, đồng thời thường xuyên rút kinh nghiệm để có những giải pháp phù hợp. Đến nay nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”…

Nhận định về kết quả đạt được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi cho rằng, qua triển khai thực hiện, hiệu quả từ những mô hình tự quản ở khu dân cư mang lại không chỉ nâng cao nhận thức thay đổi hành vi thói quen của người dân mà còn phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cùng chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các nội dung tiêu chí về xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Ông Lợi cho biết, trong thời gian tới, trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư. Căn cứ vào tình hình thực tế, Mặt trận tiếp tục xây dựng các mô hình phù hợp, tập trung vào những nội dung chủ yếu như giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự…

T.L

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản