Tin mới

Hỗ trợ 22 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

(Mặt trận) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025.

MTTQ xã Phú An xã hội hóa xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Lâm Thao phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Châu Thành: Nâng cao chất lượng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư

 

Theo đó, trên cơ sở quy định tại Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh trong phạm vi Quyết định này được hỗ trợ bổ sung trực tiếp nội dung sau: Hỗ trợ đầu tư trọng tâm, trọng điểm và duy tu, bảo dưỡng một số công trình giao thông liên xã trên địa bàn huyện nghèo phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm tạo sự đột phá, tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ năm 2022 đến năm 2025.

22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh được hỗ trợ gồm: 1- Huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang; 2- Huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; 3- Huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; 4- Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; 5- Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; 6- Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; 7- Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 8- Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; 9- Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; 10- Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; 11- Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; 12- Huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình; 13- Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 14- Huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; 15- Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; 16- Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam; 17- Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; 18- Huyện An Lão, tỉnh Bình Định; 19- Huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa; 20- Huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk; 21- Huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông; 22- Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Mục tiêu nhằm góp phần hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh trong phạm vi Quyết định này phấn đấu thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến năm 2025 theo quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.

Tại các huyện nghèo thuộc phạm vi Quyết định này phấn đấu, tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều) giảm 6% - 7%/năm, quy mô hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều cuối kỳ giảm ít nhất 60% so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.

Đến năm 2025, thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc phạm vi Quyết định này phấn đấu tăng 1,8 lần so với năm 2020.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản