Hòa Bình: Chung sức xây dựng đời sống văn hóa tại Lạc Thủy

(Mặt trận) - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được các cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Bình Dương:Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6): Nói không với rác thải nhựa

Long An: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường

Thái Nguyên: Hiệu quả mô hình tự quản ở khu dân cư

Hình ảnh đẹp trong Ngày hội Đại đoàn kết năm 2020 ở khu dân cư Đồi, thị trấn Ba Hàng Đồi (huyện Lạc Thủy, Hòa Bình). 

Phong trào đã lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên không khí thi đua sôi nổi rộng khắp, đời sống người dân trong huyện từng bước được nâng lên, tình làng, nghĩa xóm ngày càng bền chặt.

Với phương châm “Vì lợi ích của Nhân dân, thực hiện bằng sức dân, do dân bàn bạc và tự quản”, 5 năm qua (2016- 2020), phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Lạc Thủy đã thực sự trở thành phong trào rộng lớn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực.

Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa; người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến; xây dựng thôn, xóm, khu dân cư văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phong trào lao động học tập sáng tạo; phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đặc biệt là gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Bên cạnh đó, huyện thực hiện nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng thông qua thực hiện quy ước, hương ước để nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa, NTM, đô thị văn minh; chú trọng phát triển cách làm hay, cách làm sáng tạo để kịp thời biểu dương, nhân rộng.

Trong đó, tập trung tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân ở các khu dân cư thực hiện nội dung quy ước, hương ước của cộng đồng, các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực xây dựng gia đình văn hóa ấm no, hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình,...

Cùng với đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống thiết chế văn hóa được các cấp, ngành quan tâm đầu tư xây dựng. Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, từng bước đáp ứng nhu cầu và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được nâng lên. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đông đảo quần chúng Nhân dân hưởng ứng tham gia.

Thông qua thực hiện phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Số hộ gia đình văn hóa, thôn, khu dân cư văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm sau cao hơn năm trước.

Đến năm 2020, toàn huyện có 88,9% số hộ đạt gia đình văn hóa; 95,5% làng, khu dân cư đạt chuẩn văn hóa và 94,5% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã có 19 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được biểu dương và khen thưởng.

Trong giai đoạn tiếp theo, để phong trào lan toả, phát triển sâu rộng hơn nữa, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới, cần tiếp tục có sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò quản lý, chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự tham gia phối hợp của MTTQ và các đoàn thể trong việc lồng ghép nội dung phong trào với các chương trình, dự án. Qua các phong trào quần chúng, phong trào thi đua, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, tác động tích cực đến phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động tạo động lực mạnh mẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của phong trào. Bên cạnh đó, xác định mục tiêu, giải pháp cụ thể hàng năm; tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện, đưa phong trào thực sự đi vào chiều sâu đem lại hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản