Hòa Bình: Phân bổ 17,95 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ người nghèo, cộng đồng nghèo

(Mặt trận) -Tháng cao điểm "Vì người nghèo” hằng năm được tổ chức từ ngày 17/10 - 18/11. Năm nay, tỉnh Hòa Bình không tổ chức lễ phát động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo” nhưng vẫn thực hiện các hoạt động, hình thức hỗ trợ người nghèo phù hợp.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Những công trình, phần việc giúp dân được hưởng lợi

Kinh nghiệm của MTTQ xã Xuân Sinh

MTTQ huyện Đông Sơn với việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

 Lãnh đạo UB MTTQ tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Hợp Tiến (Kim Bôi).

Tính từ ngày 1/1/2021 đến nay, Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận được 18,7 tỷ đồng. Trong đó, các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ 5,68 tỷ đồng; Trung ương chuyển về 6,56 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà tại xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) 6,5 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ vận động được, Ban quản lý Quỹ cấp tỉnh đã phân bổ 17,95 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, cộng đồng nghèo; tập trung xây mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết, tặng quà hộ nghèo dịp Tết, xây dựng các công trình hạ tầng như cầu, đường, trường học… Cùng với số dư đầu kỳ chuyển sang 3,48 tỷ đồng, Quỹ "Vì người nghèo” cấp tỉnh hiện còn 4,7 tỷ đồng.

Ban quản lý Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2021 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức và hành động, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

P.V

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản