Tin mới

Hoằng Giang xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

(Mặt trận) -Xác định xây dựng nông thôn mới (XDNTM) chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Với ý nghĩa đó, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoằng Giang (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) lại tiếp tục bắt tay XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Riềng: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Hà Nam: Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 – 2029

 Một góc nông thôn mói xã Hoằng Giang (Hoằng Hóa).

Ông Cao Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang cho biết: Bắt tay XDNTM nâng cao, Hoằng Giang mới đạt 9/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt đều là các tiêu chí khó, cần vốn đầu tư lớn, trong khi đó nguồn ngân sách của xã hạn hẹp. Song, với quyết tâm, nỗ lực của hệ thống chính trị, sự quan tâm, hỗ trợ của huyện, của tỉnh, sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, đến nay, xã Hoằng Giang tự đánh giá hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Được biết, để thực hiện 19 tiêu chí, phấn đấu không để nợ đọng xây dựng cơ bản và có ít nhất 1 đơn vị thôn kiểu mẫu, xã đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng NTM nâng cao trên nguyên tắc: Tận dụng các công trình đã có, chỉ xây dựng mới các hạng mục chưa có hoặc xuống cấp không đáp ứng yêu cầu; đồng thời kế thừa và lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia khác để đầu tư. Những dự án cấp xã quản lý, xã tập trung huy động tối đa nguồn ngân sách phân bổ, đẩy mạnh xã hội hóa để thanh quyết toán dứt điểm, không để nợ đọng. Những công trình, dự án cấp thôn quản lý thì tuyên truyền vận động người dân đóng góp kết hợp với cơ chế hỗ trợ của xã để hoàn thành theo tiêu chí NTM nâng cao.

Trên tinh thần đó, ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của huyện dành cho xã XDNTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, HĐND xã đã có nghị quyết hỗ trợ cho các thôn xây dựng, chỉnh trang lại nhà văn hóa thôn đạt tiêu chí thôn kiểu mẫu với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà văn hóa; hỗ trợ các thôn nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn với mức 30% giá trị đầu tư nâng cấp... Nhờ đó, các tuyến giao thông từ đường xã, đường liên thôn, ngõ xóm cho đến giao thông nội đồng đều được 100% nhựa hóa, bê tông hóa, giúp người dân và các loại xe cơ giới đi lại thuận lợi. Hệ thống giao thông còn được trồng cây xanh 2 bên đường, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, có biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc, rãnh tiêu thoát nước... theo quy định. Cảnh quan môi trường được cải tạo xanh - sạch - đẹp theo tiêu chí môi trường NTM nâng cao. Các hội, đoàn thể trong xã cũng vận động Nhân dân tiếp tục trồng hoa 2 bên đường, tổ chức vệ sinh môi trường thường xuyên. Ngoài ra, phong trào “Chủ nhật xanh” về vệ sinh môi trường được Nhân dân hưởng ứng, thực hiện nền nếp, hiệu quả. Việc phân loại rác thải tại nguồn, bước đầu đã thu hút 72% số hộ tham gia và áp dụng biện pháp xử lý. Phong trào cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu được người dân đồng tình, hưởng ứng và đã có 5 mô hình đạt tiêu chí vườn mẫu.

Là xã thuần nông nên để nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, Hoằng Giang đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tích cực áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Xã đã bố trí các vùng chuyên canh sản xuất giống lúa lai, lúa thuần năng suất chất lượng cao, quy hoạch vùng trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời vận động Nhân dân chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao; tạo điều kiện cho các hộ xây dựng mô hình trang trại và bán trang trại với hình thức sản xuất kết hợp chăn nuôi như: mô hình cá - lúa kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả... Địa phương cũng quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân phát triển các ngành nghề, như: xây dựng, vận tải, cơ khí, nghề mộc, dịch vụ thương mại... Đến hết năm 2022, trên địa bàn xã có 5 doanh nghiệp, 1 HTX, 127 hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 35 xe ô tô các loại, 10 máy cày bừa, 2 máy tuốt lúa, góp phần mang lại thu nhập đáng kể cho Nhân dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người của người dân đạt 65,6 triệu đồng/năm. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn được củng cố và phát triển; dân chủ cơ sở được phát huy.

Từ 9/19 tiêu chí khi bắt tay XDNTM nâng cao, sau 4 năm nỗ lực, phấn đấu và luôn nhất quán với quan điểm “lấy sức dân để lo cho dân”, đảm bảo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ và dân kiểm tra” nên được cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tích cực. Đến nay, Hoằng Giang được đánh giá là tiệm cận và tiếp tục nỗ lực để về đích xã NTM nâng cao trong những tháng tới.

Minh Lý

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản