Hoằng Hóa đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa còn đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ môi trường (BVMT), với mục tiêu xây dựng huyện ngày càng xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững.

Người dân thành phố Yên Bái tin dùng hàng Việt

Nguồn lực lớn từ sức dân

Krông Pa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 Do làm tốt công tác BVMT nên diện mạo nông thôn mới xã Hoằng Lưu luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Xác định BVMT là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, góp phần bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, đặc biệt góp phần hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thời gian qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Lưu đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, giao cho hội phụ nữ, đoàn thanh niên phụ trách công tác vệ sinh môi trường (VSMT) trong khu dân cư; hội cựu chiến binh tổ chức VSMT ngoài đồng ruộng. Hàng tuần, vào chiều thứ 7 tổ chức dọn VSMT trên địa bàn toàn xã, thu gom rác thải 2 ngày một lần tập trung vào lò đốt rác thải để xử lý. Ở các thôn, hội cựu chiến binh đã tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình về việc không vứt vỏ chai, lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật ra ngoài đồng... Qua đó, đã góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn xã có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 90%; tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh là 86%; hầu hết các gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm đã xây dựng công trình biogas xử lý chất thải.

Để công tác BVMT đi vào chiều sâu, huyện Hoằng Hóa đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Nhân dân, ý thức trách nhiệm của chủ đầu tư, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT. Cùng với đó, các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn; các tổ chức hội, đoàn thể tích cực triển khai các mô hình điểm, phong trào thi đua, cách làm hay, sáng tạo, góp phần thay đổi nhận thức và từng bước hình thành thói quen BVMT trong mọi tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, hàng năm UBND huyện xây dựng kế hoạch BVMT và kế hoạch phát động triển khai thực hiện có hiệu quả các ngày lễ lớn trong năm như: “Ngày Khí tượng thế giới”, “Giờ Trái đất”, “Ngày Nước thế giới”, “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”, “Ngày Môi trường thế giới”, “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”... tới các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học theo quy định. Qua đó, phong trào toàn dân tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, cơ quan, đơn vị theo định kỳ được duy trì và phát huy hiệu quả; công tác thu gom, xử lý chất thải được thực hiện thường xuyên với phương châm thu gom, phân loại xử lý tại nguồn (tại hộ gia đình, cơ quan, đơn vị).

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về BVMT, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng và triển khai đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; tích cực tuyên truyền, nhân rộng mô hình "Xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ làm phân bón vi sinh quy mô hộ gia đình” và sử dụng thùng rác hợp vệ sinh. Đến nay, toàn huyện có khoảng 15.000 thùng đựng rác các loại đạt chuẩn. Bên cạnh đó, chính quyền huyện Hoằng Hóa đã hỗ trợ thêm các xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến, Hoằng Hải và Hoằng Trường 147 thùng rác để thu gom rác thải khu vực công cộng trong Khu du lịch biển Hải Tiến. 100% các xã, thị trấn đã tổ chức thu gom và xử lý chất thải rắn theo quy định (trong đó: chôn lấp chiếm 55%; công nghệ cao 45%).

Đặc biệt, nhận thấy tình trạng rác thải sinh hoạt trên địa bàn ngày càng nhiều nhưng chưa được thu gom đúng cách dễ làm mất mỹ quan và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đầu năm 2021, UBND huyện Hoằng Hóa đã có Công văn số 1983/UBND-TNMT chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện kêu gọi, vận động người dân cùng nhau đồng lòng thực hiện “mô hình thùng rác xanh”. Theo đó, các hộ dân có vườn, ruộng cần phải có 2 thùng đựng rác có nắp đậy hoặc 1 thùng đựng rác có 2 ngăn để phân loại rác thải sinh hoạt và để xử lý rác hữu cơ làm phân bón, còn lại các hộ khác thì mỗi nhà có 1 thùng đựng rác có nắp đậy để bỏ rác đúng nơi quy định, chống được sự xâm nhập của các loài động vật và tạo thói quen phân loại rác ngay tại nguồn. Ở khu vực công cộng như: nhà văn hóa, công viên... Huyện cũng đề nghị UBND các xã, thị trấn bố trí kinh phí hoặc kêu gọi hình thức xã hội hóa mua thùng đựng rác để thu gom, đảm bảo mỹ quan và VSMT. Do làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã có 61.544 hộ tham gia “mô hình thùng rác xanh” với tổng số lượng trên 8.800 thùng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Đó là bãi xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh thị trấn Bút Sơn và các xã phụ cận hiện đã đầy các ô chôn lấp, không đáp ứng được nhu cầu hiện tại của địa phương và đã dừng hoạt động từ năm 2020. Dự án lò đốt rác tại xã Hoằng Đức của Công ty TNHH Ecotech Thanh Hóa có công suất xử lý 15 tấn/ngày đêm (trong đó 10 tấn công nghiệp thông thường và 5 tấn rác sinh hoạt). Nhưng hiện nay công ty TNHH Ecotech Thanh Hoá chưa đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng để tiếp nhận rác sinh hoạt, nên UBND huyện chưa định hướng chuyển lượng rác sinh hoạt phát sinh đến để xử lý theo quy hoạch. Hiện tại, các đơn vị thu gom, vận chuyển chủ động liên hệ với các điểm xử lý khác tại các địa phương xung quanh huyện để xử lý theo quy định.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác BVMT, huyện xác định tiếp tục tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các tầng lớp Nhân dân về trách nhiệm, ý thức BVMT. Đồng thời, nâng hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về BVMT, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể Nhân dân trong việc tham gia giám sát, tổ chức triển khai thực hiện công tác BVMT; tăng cường kiểm tra việc thực hiện cam kết BVMT của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trường Giang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản