Tin mới

Hưng Yên: Ban Công tác Mặt trận - hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

(Mặt trận) -Với phương châm hướng về cơ sở, MTTQ các cấp tỉnh Hưng Yên đã chú trọng kiện toàn củng cố Ban Công tác Mặt trận theo hướng nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động. Tại các khu dân cư mỗi Ban Công tác Mặt trận đã thực sự là hạt nhân đoàn kết khơi dậy, phát huy tiềm năng của cộng đồng dân cư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng chăm lo cho người nghèo

Mặt trận Tổ quốc huyện Cam Lộ quan tâm hỗ trợ người nghèo vươn lên

MTTQ TP. Châu Đốc phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng với dân

 Ban Công tác Mặt trận xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua Ban Công tác Mặt trận thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực. Các cuộc vận động (CVĐ), các phong trào thi đua yêu nước đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Điển hình trong số đó là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua xây dựng “Khu dân cư 3 không”…

Bà Bùi Thị Liên - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường cho biết, khi xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền địa phương và các thành viên Ban Công tác Mặt trận đã đến từng nhà vận động, tuyên truyền nhân dân hiến đất làm đường. Ngoài ra, tại các cuộc họp trong thôn, chúng tôi cũng tuyên truyền cho bà con phân loại rác thải tại hộ gia đình để đảm bảo vệ sinh đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong tình hình mới, MTTQ xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức sâu sắc để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hoạt động, tập trung hướng về cơ sở. Bên cạnh đó, MTTQ thị xã cũng thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp, giám sát chính quyền, phát huy tinh thần tự giác, ý thức tự quản và quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Ông Nguyễn Hữu Ngà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào cho biết, để phát huy vai trò của Mặt trận cơ sở, chúng tôi đã phối hợp với các Ban Công tác Mặt trận tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong khu dân cư của 8 thôn thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Do đó, mỗi hội đoàn thể đều có phong trào riêng của tổ chức mình, từ đó đem lại hiệu quả chung trong toàn xã.

“Thông qua việc tăng cường đoàn kết, đồng thuận ở cộng đồng dân cư, hệ thống MTTQ ở cơ sở đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội mà địa phương đã đề ra nên bà con nhân dân đều ủng hộ việc hiến đất làm đường, hiến đất làm công trình hoặc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước”, ông Ngà chia sẻ.

Còn tại huyện Yên Mỹ, một trong những địa phương đang thực hiện rất tốt phong trào xây dựng khu dân cư 3 không. Tiêu biểu trong số đó là khu dân cư Yên Lão, xã Nghĩa Hiệp đã trở thành điểm sáng về khu dân cư không tệ nạn xã hội của huyện. Để có được kết quả trên, Ban Công tác Mặt trận thôn đã tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện và đã đạt được những hiệu quả tích cực.

Bà Lê Thị Hồng Yên - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Yên Lão, xã Nghĩa Hiệp cho biết, với vai trò là cán bộ Mặt trận cơ sở, phải sát dân, gần dân nên chúng tôi đã xây dựng Ban hòa giải để giải quyết các mâu thuẫn chung của thôn. Thành viên Ban hòa giải gồm: đại diện các ban, ngành, đoàn thể kết hợp với công an viên của thôn để cùng tham gia thống nhất thực hiện. Nhờ hoạt động hiệu quả, đến nay, các phát sinh mới tại địa phương không còn, các mâu thuẫn cũng được giải quyết nên bà con nhân dân ai cũng vui vẻ phấn khởi.

Ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ cho biết, để thực hiện tốt công tác an ninh trật tự thì từng thành viên Ban Công tác Mặt trận của các thôn trên địa bàn xã đã tích cực tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình để bà con nâng cao ý thức trách nhiệm. Nhờ đó, trong nhiều năm qua các vụ việc được tổ hòa giải giải quyết triệt để ngay tại thôn, không có vụ việc nào vượt cấp.

Trong những năm qua, các Ban Công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Những người làm Mặt trận, nhất là Trưởng Ban Công tác Mặt trận là những người có uy tín, có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Lê Quang Toản - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên cho biết, các Ban Công tác Mặt trận ở cơ sở đã làm tốt chức năng vận động, tập hợp nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Các Ban Công tác Mặt trận là những người gần dân, hiểu dân, sát dân để làm cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, đồng thời lắng nghe, thu thập, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền. “Trong thời gian tới, MTTQ các cấp cần tập trung xây dựng Ban Công tác Mặt trận ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình hành động của MTTQ các cấp”, ông Toản chia sẻ.

Thực tế cho thấy, hiệu quả hoạt động của các Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chính là những kinh nghiệm quý báu để khơi dậy, phát huy nội lực trong cộng đồng dân cư, vận động, tập hợp nhân dân triển khai hiệu quả các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước; góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

PHƯƠNG NGUYÊN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản