Tin mới

Hưng Yên: Phát huy vai trò MTTQ xây dựng Nông thôn mới

(Mặt trận) -Phát huy vai trò của người dân trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), thời gian qua, MTTQ tỉnh Hưng Yên đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, bảo vệ môi trường. Những việc làm đó đã góp phần  nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Người dân đồng lòng xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Thôn An Dân (xã Tân Dân, huyện Khoái Châu) có gần 380 hộ với hơn 1.100 nhân khẩu. Cuối năm 2021, thôn được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Để có được kết quả đó là do thôn đã huy động sự vào cuộc của tất cả các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó Ban Công tác Mặt trận thôn là nòng cốt. Để thực hiện việc đó, Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức. Qua đó, động viên nhân dân đóng góp ngày công lao động, tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng thi công các công trình giao thông.

Ông Phan Thanh Cường - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn An Dân cho biết, để bà con nhân dân hiểu và chung tay cùng với lãnh đạo của thôn, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền là chính. Tuyên truyền qua các hội nghị của các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của thôn. Qua đó, việc đóng góp của nhân dân đều được niêm yết tại nhà văn hóa nên bà con đồng thuận rất cao.

Ông Phan Trọng Phát, người dân thôn An Dân, xã Tân Dân cho biết, hưởng ứng các phong trào của Ban Công tác Mặt trận thôn, xã và chính quyền địa phương, gia đình tôi đã bàn bạc, thống nhất với các thành viên tự nguyện hiến gần 100m2 đất ở để mở rộng đường làng, ngõ xóm với tâm niệm để vùng nông thôn ngày càng khang trang, đẹp hơn, bà con dân làng đi lại dễ dàng hơn.

Không chỉ riêng xã Tân Dân, từ năm 2020, xã Ông Đình, huyện Khoái Châu đã được công nhận NTM. Để đạt được kết quả đó, MTTQ xã đã phát huy vai trò của mình, vận động các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể trong xã tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu. Trong đó, MTTQ xã đã tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân; thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân và phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo xã để rà soát, tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện. Bà Nguyễn Thị Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ông Đình cho biết, trong xây dựng NTM nâng cao, đối với xã Ông Đình có những tiêu chí rất khó, cần phải phấn đấu. Hiện nay, MTTQ cũng phối hợp với các ngành, đoàn thể, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các tổ hợp tác để xây dựng mô hình sản xuất an toàn. Đối với tiêu chí về vệ sinh môi trường, MTTQ cũng tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình.

Để đạt được mục tiêu đến hết năm 2025 huyện Khoái Châu có 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó 50% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. MTTQ các cấp trong huyện đang tiếp tục đẩy mạnh, tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân và cộng đồng.

Ông Vương Minh Thuận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Khoái Châu cho biết, MTTQ với vai trò chủ trì để lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, từ đó tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, hướng đến các mục tiêu để hoàn thiện. Để người dân nghe theo thì cán bộ, Đảng viên từ trong cộng đồng dân cư phải gương mẫu thực hiện. Khi có sự chung tay của người dân thì mục tiêu sẽ sớm được hoàn thành.

Theo ông Lê Quang Toản - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” tại 5 khu dân cư. Việc lấy phiếu được triển khai nghiêm túc theo đúng hướng dẫn, các nội dung được thực hiện đầy đủ, dân chủ, khách quan, phát huy vai trò của nhân dân trong công tác giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Cùng với đó, MTTQ tỉnh Hưng Yên tiếp tục duy trì phong trào thi đua “Xây dựng khu dân cư 3 không” với nội dung: Không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí, không hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang.

“Sau thời gian triển khai thực hiện nội dung “3 không” đã cho thấy sự phù hợp với thực tiễn đời sống và nguyện vọng của người dân, do vậy khi triển khai, phong trào đã nhận được sự đồng thuận của người dân và trở thành phong trào thi đua sôi nổi giữa các khu dân cư trong tỉnh. Nhờ đó, các tổ tự quản ở các khu dân cư hoạt động theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường hoạt động đạt nhiều kết quả cao, việc cưới được thực hiện đơn giản, tiết kiệm, giảm bớt các thủ tục, không tổ chức ăn uống linh đình, kéo dài nhiều ngày; việc tang được đưa vào hương ước, quy ước và thực hiện tốt…”, ông Lê Quang Toản cho biết.

Những hoạt động thiết thực của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tập hợp, đoàn kết nhân dân đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

PHƯƠNG NGUYÊN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản