Tin mới

Huyện Cái Bè: Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tập trung thực hiện nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (gọi tắt là Chương trình xây dựng NTM) trên địa bàn huyện.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

Để góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Cái Bè đã chỉ đạo các xã, thị trấn cụ thể hóa 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” với các tiêu chí cụ thể theo kế hoạch. Đến nay đã có 100% xã, thị trấn tổ chức phát động hưởng ứng cuộc vận động.

 Ủy ban MTTQ huyện Cái Bè phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thăm hỏi, chăm lo cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Phong trào chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh được triển khai hiệu quả, đã phát huy được tính tích cực và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng NTM. Đến nay, toàn huyện có 24/24 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trên cơ sở đó, trong năm 2023, huyện Cái Bè phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là xã Hậu Mỹ Bắc A , Mỹ Lợi B và 1 đô thị văn minh, Cái Bè phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ huyện Cái Bè còn tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM. Kết quả, đến nay người dân đã hiến trên 52.000 m2 đất, ủng hộ trên 6,3 tỷ đồng, đóng góp trên 3.000 ngày công lao động vào xây dựng các công trình, phần việc xây dựng NTM; số người tham gia bảo hiểm y tế trên 279 ngàn người, đạt trên 91%; vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 1,5 tỷ đồng, xây dựng 38 căn nhà tình nghĩa…

Ủy ban MTTQ huyện Cái Bè còn vận động, hỗ trợ xây dựng các mô hình thoát nghèo hiệu quả, giảm nghèo bền vững như: Nuôi cua đinh, nuôi ba ba, nuôi ong của anh Phan Thế Bảng ở xã Hòa Hưng; Vườn dâu sinh thái tại xã An Thái Trung; Vườn xoài cát Hòa Lộc đạt chuẩn VietGAP; Góp vốn xoay vòng giúp nhau xây dựng nhà ở xã Thiện Trí; Sản xuất bánh tráng, bánh rế ở xã Hậu Thành; Trồng màu dưới chân ruộng ở xã Hậu Mỹ Phú…

Ủy ban MTTQ huyện còn phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn với những mô hình cụ thể. Đồng thời, tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho hàng ngàn lượt người về vệ sinh môi trường. Các xã, thị trấn phát động và ký giao ước thi đua giữa các ấp, khu phố và có nhiều hoạt động như khơi thông cống rãnh; duy trì các tổ thu gom rác thải; tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”; xóa “điểm đen” về môi trường...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cái Bè Phùng Thanh Quang cho biết: Trong thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Để thực hiện cuộc vận động này, trên cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, MTTQ các cấp căn cứ tình hình thực tế của địa phương, lựa chọn các tiêu chí phù hợp, cụ thể hóa thành các nội dung để vận động nhân dân tham gia thực hiện.

Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, MTTQ vận động nhân dân tiếp tục phát huy kết quả, tích cực tham gia các hoạt động để góp phần nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao. Đối với các xã chưa đạt chuẩn NTM nâng cao, MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên để phân công vận động nhân dân phát huy tính sáng tạo, tích cực đóng góp sức người, sức của, góp phần nâng chất các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM.

Cùng với đó, các tổ chức thành viên cần xây dựng các mô hình tự quản, đảm nhận các phần việc cụ thể để phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân tại mỗi địa phương trong việc chung sức xây dựng NTM nâng cao… Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện phối hợp với chính quyền cùng cấp xác định các yêu cầu cụ thể ở mỗi địa phương để tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu của cuộc vận động.

YẾN NHI - P.CÔNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản