Huyện Mỹ Tú - Tỉnh Sóc Trăng: Phát huy hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Những năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được cấp ủy, chính quyền, hệ thống mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) quan tâm triển khai sâu rộng đến từng ấp, hộ gia đình và được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thông qua việc tổ chức ngày hội đã góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Người dân thành phố Yên Bái tin dùng hàng Việt

Nguồn lực lớn từ sức dân

Krông Pa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong huyện Mỹ Tú có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác mặt trận và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: TẤN PHÁT 

Theo đồng chí Quách Thanh Vui - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Tú, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND, các ban ngành và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong tổ chức ngày hội. Kết quả, hàng năm có 100% khu dân cư đều tổ chức ngày hội (cả phần lễ và phần hội) với nhiều hình thức sôi nổi, thiết thực, thu hút trên 50% số hộ gia đình và đông đảo cán bộ, đảng viên tham dự. Thông qua việc tổ chức ngày hội đã tạo cơ sở vững chắc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò làm chủ của người dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Nhờ tập trung tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Những nội dung triển khai hoạt động của ngày hội đã tác động làm giảm các tai nạn, tệ nạn xã hội, tăng các danh hiệu văn hóa, khơi dậy những truyền thống đền ơn đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Trong giai đoạn 2003 - 2023, hàng năm có 78 khu dân cư được công nhận, tái công nhận khu dân cư văn hóa, trên 94% hộ gia đình được xét công nhận, tái công nhận gia đình văn hóa. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp trên 1,5 tỷ đồng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai xây dựng và sửa chữa trên 2.000 căn nhà tình nghĩa, trên 1.000 căn nhà đại đoàn kết; thăm và tặng hơn 6.850 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ hưu trí nhân dịp lễ, Tết hàng năm với kinh phí trên 3 tỷ đồng. Từ đó, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện còn 1,34%.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tôn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn đều xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong công tác tổ chức, mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với ấp trong việc xây dựng nội dung đúng trọng tâm của ngày hội. Từ đó, phát huy hiệu quả của ngày hội tại địa phương. Điển hình như khu dân cư ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa qua 20 năm tổ chức ngày hội đã vận động doanh nghiệp, người dân đóng góp kinh phí tổ chức trên 165 triệu đồng, vận động Quỹ Vì người nghèo trên 100 triệu đồng, quỹ khuyến học trên 60 triệu đồng và 100% hộ gia đình thực hiện tốt các nếp sống văn minh trong khu dân cư.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã lồng ghép tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với việc phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Xây dựng gia đình văn hóa, Xây dựng khu dân cư văn hóa, ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay trong thực hiện các phong trào và đã vận động người dân đóng góp gần 42.000 ngày công lao động, hiến trên 48.000m2 đất làm đường giao thông, trường học trị giá trên 30 tỷ đồng, xây dựng trên 500 cây cầu giao thông nông thôn. Đến nay, toàn huyện có 6/8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên; thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa đạt 44/52 tiêu chuẩn văn minh đô thị.

Trong thời gian tới, hệ thống mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện Mỹ Tú sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, để ngày hội thật sự là diễn đàn dân chủ của người dân. Từ đó, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của dân cư trong cộng đồng, phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ, khơi dậy tiềm năng, sáng tạo của người dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản