Tin mới

Khẳng định vai trò vận động, tập hợp nhân dân

(Mặt trận) -Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cách làm hiệu quả nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự chủ trong nhân dân.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

Hàng háng, người dân xã Dương Thành đều tổ chức vệ sinh để duy trì các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. 

Ông Dương Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Dương Thành cho biết: Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rõ chủ trương, tầm quan trọng của chương trình Xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đồng thời, ban công tác Mặt trận các xóm luôn chú trọng việc phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong triển khai từng nội dung. Nhờ vậy, hầu hết các chương trình, chủ trương của xã khi triển khai đều nhận được sự tin tưởng, đồng thuận của người dân.

Điển hình như việc thực hiện tiêu chí về môi trường, Ủy ban MTTQ xã Dương Thành đã ban hành kế hoạch xây dựng mô hình “Cộng đồng tự quản bảo vệ môi trường”; triển khai đồng loạt ở 5 xóm: Nguộn, Phẩm 1, Quyết Thắng, Giàng, An Thành.

Để vận động người dân tích cực tham gia mô hình, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với ban công tác mặt trận của từng xóm tổ chức tuyên truyền qua các cuộc họp xóm, tuyên truyền trực tiếp tại các hộ để giúp người dân thấy được lợi ích, ý nghĩa của việc phân loại rác thải tại gia đình.

Sau 2 tháng triển khai, 100% hộ trong 5 xóm đã ký cam kết thực hiện xây dựng “ngôi nhà 3 sạch” và tự trang bị thùng rác hai ngăn để phân loại rác thải tại nhà.

Tương tự cách làm như trên, từ năm 2021 đến nay, Ủy ban MTTQ xã và ban công tác mặt trận các xóm ở Dương Thành đã vận động nhân dân hiến trên 32.000m2 đất để mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Ở huyện Phú Bình, không chỉ Ủy ban MTTQ xã Dương Thành mà hầu hết Ủy ban MTTQ các địa phương khác cũng đều làm tốt vai trò nòng cốt trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Điển hình như Ủy ban MTTQ các xã: Xuân Phương, Bảo Lý, Tân Đức...

Để phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia XDNTM, trên cơ sở thực hiện các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, hàng năm, Ủy ban MTTQ các cấp của huyện Phú Bình đều phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tầng lớp nhân dân về nội dung, tiêu chí XDNTM nâng cao, kiểu mẫu.

Qua đó, nhiều phong trào thi đua của các đoàn thể chính trị - xã hội được thực hiện có hiệu quả. Trong đó, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với tham gia bảo vệ môi trường, trồng các tuyến đường hoa; Đoàn Thanh niên huyện tích cực hưởng ứng các phong trào “Tuổi trẻ chung tay XDNTM”...

Còn tại các xóm, khu dân cư, ban công tác Mặt trận các địa phương đã tích cực động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân thực hiện từng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhân dân khẳng định được vai trò chủ thể, trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện các tiêu chí qua những hoạt động cụ thể, như: Đóng góp tiền, ngày công xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng; tích cực giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường; thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Trong năm nay, huyện Phú Bình phấn đấu xây dựng 3 xã về đích NTM nâng cao là Dương thành, Xuân Phương và Tân Khánh. Do đó, Ủy ban MTTQ huyện đã tập trung huy động, tập hợp sức dân tham gia XDNTM ở các địa phương này, qua đó thu được nhiều kết quả nổi bật.

Bà Dương Thị Huệ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phú Bình cho biết: Trong 6 tháng, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an huyện tổ chức được 4 hội nghị tuyên truyền về: Bảo vệ môi trường; phòng, chống tội pham, tệ nạn xã hội và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 2 xã Dương Thành, Xuân Phương với hàng nghìn lượt người tham dự. Ủy ban MTTQ huyện cũng phối hợp với các địa phương này tổ chức thành lập và ra mắt 7 mô hình “Cộng đồng bảo vệ môi trường” và “Cộng đổng tự quản về an ninh trật tự có sử dụng camera an ninh”…

Quỳnh Trang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản