Khơi dậy sức dân về đích nông thôn mới

(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Những nỗ lực của hệ thống Mặt trận các cấp đã góp phần đưa Hải Dương trở thành tỉnh thứ 5 trong toàn quốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bắc Hà (Lào Cai): Chung tay giúp người nghèo an cư

Thừa Thiên Huế: Nhiều điểm nhấn trong công tác Mặt trận

Bàu Bàng (Bình Dương): Tổ chức Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở giỏi năm 2023

 Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thu hút sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Huyện Nam Sách được đánh giá là điểm sáng của công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) của Hải Dương. Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng NTM, MTTQ các cấp trong huyện đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cùng đồng thuận, ủng hộ sức người sức của vào công cuộc xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nam Sách cho biết: Trong quá trình triển khai xây dựng NTM, để nhân dân đồng thuận, thấy rõ được vai trò và trách nhiệm của mình, các ban Công tác Mặt trận ở các thôn, khu dân cư đã tổ chức hàng nghìn cuộc họp để người dân thảo luận, bàn bạc, góp ý kiến vào dự thảo các đề án quy hoạch xây dựng NTM, tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động, xây dựng các công trình hạ tầng, công trình phúc lợi xã hội, làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đến nay cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã lan tỏa rộng khắp và trở thành phong trào thi đua sôi nổi thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, Mặt trận và các đoàn thể trong huyện đã vận động nhân dân hiến được 320 nghìn m2 đất, trên 22 nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa. Ngoài ra còn huy động được 200 tỷ đồng trong dân để phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng. Đến nay 100% số xã trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn NTM và Nam Sách được công nhận huyện NTM vào năm 2019.

Cùng với huyện Nam Sách, để góp phần vào công cuộc xây dựng NTM của địa phương những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương đã tập trung mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hương ứng các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Với những cách làm sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền, vận động, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân, những vướng mắc, khó khăn đã dần được đẩy lùi, thay vào đó là sự tự giác, là ý chí, là quyết tâm mạnh mẽ của người dân trong nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí.

Theo ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương: MTTQ các cấp đã vận động nhân dân đóng góp trên 2.000 tỷ đồng, hiến tặng 9.000 ha đất cùng hàng trăm nghìn ngày công để xây dựng NTM. Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, toàn tỉnh có 178/178 xã đạt chuẩn NTM, 43 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 4 xã đạt NTM kiểu mẫu. Hải Dương là tỉnh thứ 5 trong toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Đức Tuấn cũng cho biết thêm, thông qua việc tổ chức lấy ý kiến, đa số người dân trong tỉnh đều hài lòng với kết quả xây dựng NTM tại địa phương. Đến nay, Mặt trận 8 huyện, thị xã trong tỉnh đã phối hợp tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với 22 xã đăng ký NTM nâng cao và 6 xã đăng ký NTM kiểu mẫu. Kết quả có đến 99% hộ dân được lấy ý kiến đều hài lòng và đồng thuận cao với kết quả xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại địa phương.

Đến nay, Mặt trận 8 huyện, thị xã trong tỉnh Hải Dương đã phối hợp tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với 22 xã đăng ký nông thôn mới nâng cao và 6 xã đăng ký nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả có đến 99% hộ dân được lấy ý kiến đều hài lòng và đồng thuận cao với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

ANH VŨ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản