Tin mới

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn: Không ngừng đổi mới, sáng tạo

MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên tạo đồng thuận ở cơ sở

Bắc Kạn: Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6

Người dân xã Tân Quang, TP Sông Công đang tích cực giải phóng mặt bằng để thi công mở rộng tuyến đường trục xóm. 

Năm 2022 qua đi với nhiều khó khăn nhưng MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt trong triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Nhờ đó, đời sống của bà con nhân dân đã có sự thay đổi đáng kể. Theo đó, trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có 109/137 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Toàn tỉnh có 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó huyện Phú Bình có 100% số xã đạt chuẩn. Về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, toàn tỉnh có 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 63 xóm được UBND cấp huyện công nhận đạt xóm NTM kiểu mẫu.

Ông Phạm Thái Hanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên cho biết, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận và triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở. Qua đó, vai trò chủ thể của người dân được phát huy, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM ở từng địa phương.

Thông qua phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng NTM” tỉnh đặt mục tiêu, đến hết năm 2025 có trên 97% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trên 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có thêm 4 huyện đạt chuẩn NTM. Đến hết năm 2025, tỉnh có 7 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn xây dựng NTM, trong đó có một huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; bình quân tiêu chí toàn tỉnh theo Bộ tiêu chí về xã xây dựng NTM đạt 18,6 tiêu chí/xã; nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập bình quân của người dân nông thôn.

Từ nhiều năm nay, thành phố Sông Công được biết đến là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, mặt bằng kinh tế cơ bản ổn định nên đời sống bà con nhân dân ngày càng khởi sắc. Theo ông Lê Quý Dương - Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Sông Công, để thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ thành phố Sông Công đã tham mưu cho Thành ủy gắn Cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng mô hình sáng tạo, linh hoạt phù hợp với tình hình của từng đơn vị, địa phương; kịp thời động viên, khen thưởng các mô hình tiêu biểu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Nhờ đó, các phong trào, các Cuộc vận động đã từng bước lan tỏa vào đời sống bà con nhân dân.

Có thể khẳng định, kết quả trên có được là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cuộc vận động đã trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng xóm, làng, khu dân cư ngày càng văn minh, hiện đại.

TUỆ PHƯƠNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản