Tin mới

Khơi sức dân xây nông thôn mới

(Mặt trận) - Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Hà Nam đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả  để triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ việc phát huy tinh thần tự quản, sáng tạo của người dân, Mặt trận đã góp phần đưa địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Người dân tham gia xây dựng hệ thống tưới tiêu tại xóm 1, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục. Ảnh: Nguyễn Yến.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Hiếu cho biết, với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung xây dựng kế hoạch và chủ động triển khai các nội dung của cuộc vận động (CVĐ) gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Để khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự chủ của mỗi cộng đồng dân cư trong thực hiện CVĐ từ năm 2016 đến nay,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã  tập trung chỉ đạo hướng dẫn hệ thống Mặt trận các cấp xây dựng các mô hình tự quản. Tại mỗi huyện, thành phố, thị xã, Mặt trận lựa chọn 1 khu dân cư để xây dựng các mô hình “Dân vận khéo trong thực hiện khu dân cư tự quản phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội” và duy trì các mô hình tự quản thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xã nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình “Tổ phố đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, “Khu dân cư văn hóa gắn với sản xuất nông nghiệp sạch”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Cùng với việc xây dựng các mô hình tự quản, Mặt trận các cấp đã chủ động vào cuộc tuyên truyền vận động huy động các nguồn lực trong nhân dân để góp nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thống kê của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam, trong 5 năm qua, ban vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp đã vận động ủng hộ được trên 85 tỷ đồng.

Từ nguồn lực trên Mặt trận các cấp hỗ trợ xây mới gần 1.000 căn nhà cho người nghèo trị giá trên 35 tỷ đồng, sửa chữa gần 100 nhà với số tiền trên 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận cũng trực tiếp hỗ trợ hộ nghèo về sản xuất, giống, vốn và khám bệnh; 100% hộ nghèo được tặng quà Tết trong dịp Tết Nguyên đán với số tiền gần 25 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Hiếu khẳng định, với sự triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã từng bước đi vào chiều sâu và được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

Từ việc huy động nội lực trong nhân dân, hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn đã được xây dựng khang trang, kinh tế-xã hội phát triển, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, đời sống văn hóa tinh thần có chuyển biến mạnh mẽ. Đến nay tỉnh Hà Nam có 83/83 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 6/6 huyện, thành phố, thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đưa Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản