Kiến Tường: Hiệu quả từ mô hình Tiếng nói Mặt trận và các đoàn thể

(Mặt trận) -Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Nhiều mô hình được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tập hợp, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Gò Dầu (Tây Ninh): Huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Thành phố Sơn La nối dài những tuyến đường hoa

Người dân thành phố Yên Bái tin dùng hàng Việt

 Mỗi chuyên đề có thời lượng từ 4-5 phút, phát thanh vào sáng thứ năm hàng tuần

Năm 2008, Ban Dân vận Thị ủy triển khai, thực hiện mô hình Tiếng nói Mặt trận và các đoàn thể. Theo đó, MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học thị xã luân phiên xây dựng chuyên đề, mỗi chuyên đề từ 4-5 phút. Nội dung tập trung tuyên truyền là những cách làm mới trong công tác vận động, tập hợp quần chúng nhân dân; những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước;...

Đồng thời, thông qua mô hình còn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến công tác Mặt trận, hội, đoàn thể; tuyên truyền những đóng góp của MTTQ, các hội, đoàn thể trong việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, các nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Thị ủy. Các chuyên đề được phát trên sóng truyền thanh thị xã vào mỗi sáng thứ năm hàng tuần.

Từ khi triển khai, thực hiện mô hình đến nay, Ban Dân vận Thị ủy đã phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã phát sóng trên 720 chuyên đề. Qua đó, giúp người dân nắm bắt thông tin, tiếp cận, hưởng ứng các phong trào do MTTQ và các đoàn thể phát động, tạo sức lan tỏa trong công tác vận động nhân dân.

Theo Trưởng ban Dân vận Thị ủy Kiến Tường - Võ Thị Thu Duyên, Ban Dân vận Thị ủy triển khai, thực hiện nhiều mô hình với nội dung, phương thức khác nhau, mục tiêu chung là vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, mô hình Tiếng nói Mặt trận và các đoàn thể đã thực hiện 15 năm và tiếp tục được duy trì.

Nhiệm vụ đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân là yêu cầu bức thiết trong giai đoạn hiện nay, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Thời gian tới, Ban Dân vận Thị ủy tiếp tục phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã, các đơn vị liên quan thực hiện những chuyên đề có nội dung phong phú hơn để không chỉ là kênh thông tin, tuyên truyền mà còn là “cầu nối” giữa Đảng với nhân dân” - bà Võ Thị Thu Duyên cho biết./.

Tuấn Hùng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản