Tin mới

Lan tỏa các phong trào thi đua ở Lạng Sơn

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường tập trung động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần tạo sự gắn kết, đồng thuận trong nhân dân.

Ủy ban MTTQ thành phố Long Xuyên chăm lo đời sống Nhân dân

Gần dân, hiểu dân

Ủy ban MTTQ thị xã Duyên Hải (Trà Vinh): Lấy “Chăm lo đời sống cho Nhân dân” làm mục tiêu hoạt động

 Người dân tham gia làm sạch đẹp môi trường.

Theo ông Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, MTTQ tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2020, MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, lựa chọn xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư hạn chế sử dụng, tiến tới nói không với bao bì nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố phối hợp tổ chức duy trì hoạt động của các mô hình tự quản bảo vệ môi trường ở cơ sở, kết hợp với tổ chức kiểm tra việc thực hiện một số mô hình điểm tại khu dân cư.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tổ chức ra quân trồng cây bóng mát, trồng hoa tại các tuyến đường trong khu dân cư, thu gom rác thải, nạo vét kênh mương... góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Là một tỉnh biên giới với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và nhiều thành phần tôn giáo, MTTQ tỉnh Lạng Sơn luôn chú trọng tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tham gia hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động tại khu dân cư. Tiêu biểu, MTTQ tỉnh đã tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu cho trên 500 đại biểu là các tín đồ, người uy tín trong đồng bào tôn giáo và nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Nông Lương Chấn cho biết, nhằm phát huy lợi thế về sức mạnh của quần chúng để góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, trong năm qua, 1.464 cuộc tuyên truyền về phòng, chống tội phạm đã được MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn phối hợp thực hiện, thu hút 92.730 lượt người nghe, 161.293 hộ gia đình đã được vận động ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát tờ rơi, kẻ vẽ hơn 2.000 băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Nhờ đó, nhân dân đã cung cấp 264 tin liên quan đến tội phạm, cung cấp thông tin hỗ trợ hòa giải thành 322 vụ việc mâu thuẫn tại cộng đồng dân cư. Cùng với đó, người dân đã có ý thức trong việc vận động các đối tượng đi cai nghiện tại các trung tâm, giúp đỡ hơn 70 đối tượng cai nghiện trở về hòa nhập với cộng đồng, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn khu dân cư.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến nhân dân, duy trì, sáng tạo nhiều cách làm hay trong tuyên truyền vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại.

TIẾN ĐẠT

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản