Long An: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -MTTQ và các đoàn thể tỉnh Long An tăng cường xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nghị quyết đại hội (NQĐH) Đảng các cấp. Ngoài đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể còn hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn cuộc sống.

Xây dựng tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư

Chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Phụ nữ Tuyên Quang tích cực bảo vệ môi trường

Hướng mạnh về cơ sở

Ngay sau thành công của ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng đoàn MTTQ tỉnh hiệp thương với các tổ chức thành viên nhằm thống nhất thực hiện NQĐH; chỉ đạo, hướng dẫn UBMTTQ Việt Nam các cấp quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện NQĐH.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân góp sức, góp tiền, hiến đất mở rộng đường giao thông 

Theo Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Đỗ Thanh Hùng, Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” trong hệ thống MTTQ tiếp tục được đẩy mạnh. Từ đó, người dân nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần vượt khó, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động. MTTQ các cấp không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “hướng mạnh về cơ sở”, khắc phục “bệnh hành chính, hình thức” và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, từ đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” trong cộng đồng. Nhất là trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, sớm đưa địa phương trở lại trạng thái “bình thường mới”, phục hồi và phát triển kinh tế.

Hàng năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được duy trì tổ chức nghiêm túc, chất lượng. Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” được triển khai rộng khắp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH tại các địa phương. Hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh luôn được MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng thực hiện.

Bám sát thực tiễn

Cũng như các địa phương khác, UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước luôn xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân nhằm mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc. Đi đôi với thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, MTTQ và các tổ chức thành viên còn thực hiện hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh.

 Công tác chăm lo cho người nghèo được MTTQ các cấp huyện Cần Đước phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện tốt

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước - Nguyễn Văn Hùng cho biết: “MTTQ các cấp trong huyện triển khai nhiều mô hình như Ánh sáng văn hóa an ninh, trật tự; Mỗi khu dân cư một công trình; Bản tin hộ gia đình; Giảm nghèo bền vững; Cơ sở thờ tự văn hóa;... Công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm. Việc vận động Quỹ Vì người nghèo hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra”.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện cụ thể hóa Đề án “Giảm nghèo bền vững” bằng các mô hình cụ thể như nuôi bò sinh sản; hỗ trợ vốn để sản xuất, kinh doanh; bảo trợ xã hội để thoát nghèo. Chương trình cứu trợ cũng được MTTQ huyện triển khai, thực hiện kịp thời, giúp nhân dân bị thiên tai an tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống.

Bằng những việc làm thiết thực, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu huyện NTM, các chỉ tiêu NQĐH Đảng các cấp. Đến nay, huyện Cần Đước có 16/16 xã đạt chuẩn NTM, trong đó, 5/16 xã (31,25%) đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện đã hoàn thành hồ sơ huyện NTM trình tỉnh kiểm tra, thẩm định, trình Trung ương xét công nhận (đạt chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025).

 Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được MTTQ các cấp phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả

Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương; tích cực phối hợp nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên và kịp thời phản ánh, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết, xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh ngay tại cơ sở./.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp tỉnh Long An vận động Quỹ Vì người nghèo được trên 105 tỉ đồng; triển khai xây dựng mới 1.633 căn nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 157 căn với số tiền trên 84,7 tỉ đồng; hỗ trợ trên 3.900 học sinh và 990 hộ dân phát triển kinh tế, tổng số tiền trên 2,7 tỉ đồng; hỗ trợ điều trị 565 trường hợp bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 909 triệu đồng;...

N.M

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản