Tin mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Điện Biên chăm lo cho người nghèo

(Mặt trận) - Điện Biên là tỉnh còn nhiều khó khăn, hàng năm đều nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, tập trung các nguồn lực an sinh xã hội hỗ trợ các đối tượng là hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên tích cực kêu gọi, huy động nguồn lực từ trong, ngoài tỉnh hỗ trợ người nghèo, tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao (34,9%).

Sửa Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

An Giang huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống Nhân dân

Lào Cai: Những công trình thắm tình đoàn kết

 Người dân giúp đỡ hộ nghèo dựng nhà tại huyện Điện Biên Đông.

Trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã gửi thư ngỏ kêu gọi 6 tổng công ty, tập đoàn, ngân hàng gồm: Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc thành phố, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hải Đăng, Tập đoàn BAMBOO CAPITAL, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc ủng hộ làm nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh với số tiền 26 tỷ đồng. Đây là một trong những đợt vận động ủng hộ làm nhà cho người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh có giá trị lớn mang lại niềm phấn khởi cho nhiều hộ nghèo.

Ngay sau khi nhận được nguồn hỗ trợ, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã cùng các thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai làm nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo tại huyện: Điện Biên, Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Ảng, TX. Mường Lay và TP. Điện Biên Phủ với tổng số 520 nhà, trị giá 50 triệu đồng/nhà. Việc tổ chức phân bổ kinh phí làm nhà cho các hộ nghèo thực hiện theo phương châm “Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ, gia đình đầu tư thực hiện, cộng đồng giúp đỡ”. Ban Thường trực đề nghị Thường trực cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố được phân bổ kinh phí làm nhà chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức triển khai việc làm nhà đạt hiệu quả và tiến độ theo kế hoạch; đồng thời huy động sự vào cuộc của các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động đoàn viên, hội viên tham gia hỗ trợ việc xây dựng nhà cho các hộ nghèo.

Trong quá trình triển khai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên chủ động, tích cực liên hệ với các đơn vị tài trợ để đảm bảo hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu; phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức thẩm định các gia đình đủ kiều kiện được hỗ trợ tại các huyện; thường xuyên cập nhật tiến độ làm nhà, kiểm tra, đôn đốc các huyện hoàn thành việc làm nhà cho người nghèo.

Tính đến cuối tháng 3/2022, số nhà đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đạt 493/520 nhà. Trong đó các huyện hoàn thành 100% là: Tủa Chùa, Nậm Pồ, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Điện Biên còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 4 là 27 nhà.

Trong thời gian ngắn, để hoàn thành khối lượng công việc lớn như vậy ngoài việc chủ động, nỗ lực của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo tích cực của cấp ủy các cấp nhất là Thường trực Tỉnh ủy, trong đó trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp. Việc tổ chức triển khai làm nhà không để xảy ra các vấn đề bất cập, khiếu kiện, mất đoàn kết và luôn nhận được sự đồng tình của các tầng lớp nhân dân cũng là do có được việc thực hiện bình xét, lựa chọn đảm bảo đúng quy trình từ khu dân cư; việc thẩm định của cấp trên thực hiện khẩn trương, khách quan, minh bạch, đúng đối tượng. Cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại cơ sở thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong việc vận động cộng đồng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà; khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Để việc vận động Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục được triển khai sâu rộng, đạt kết quả cao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng với Ban vận động Vì người nghèo sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022) và Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” (17/10 - 18/11/2022) nhằm khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với người nghèo; tăng cường thông tin tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ; công khai kết quả tham gia đóng góp trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân rộng phong trào nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác giảm nghèo bền vững.

Thu Hương

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản