Tin mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lâm Đồng làm tốt phong trào thi đua

(Mặt trận) -Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp Nhân dân. Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương.

An Giang huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống Nhân dân

Lào Cai: Những công trình thắm tình đoàn kết

An Giang: Chung sức để người nghèo “an cư lạc nghiệp”

 Lãnh đạo HĐND - Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng, các ngành thăm vườn hoa sản xuất công nghệ cao tại Công ty Dalat Hasfarm

Cụ thể, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chủ trì, phối hợp tổ chức cho các xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu theo các nội dung, tiêu chí mới năm 2022. Năm 2022, toàn tỉnh có 381 khu dân cư đăng ký xây dựng Khu dân cư tiêu biểu và 283 khu dân cư đăng ký xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hướng dẫn, tuyên truyền, phối hợp triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh. Chủ trì tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cát Tiên, Lâm Hà để bổ sung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phối hợp cùng đoàn công tác của tỉnh làm việc với Hội đồng thẩm định của Ban Chỉ đạo Trung ương về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới để xem xét công nhận huyện Cát Tiên, Lâm Hà đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, có 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Cát Tiên) và 2 thành phố (Đà Lạt và Bảo Lộc) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Lâm Hà đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, động viên Nhân dân tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất, vật tư để xây dựng, nâng cấp đường giao thông, hệ thống kênh mương, các công trình phúc lợi... Tổ chức phát động, triển khai xây dựng các mô hình mới, gắn với duy trì, nhân rộng các mô hình, tổ tự quản trong cộng đồng, vận động các khu dân cư, hộ gia đình hưởng ứng tham gia xây dựng cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hoá, gắn với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19... Một số tổ chức thành viên đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Như chương trình căn nhà “Tình nghĩa đồng đội”, Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh; chương trình phẫu thuật thay thủy tinh thể của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo; Mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của Hội Người cao tuổi...

MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức thành viên tích cực vận động, chăm lo giúp đỡ người nghèo, thực hiện an sinh xã hội, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng. Kết quả 6 tháng năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận với tổng số tiền hơn 61,4 tỷ đồng; đã phân bổ hỗ trợ với số tiền 28,4 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ xây dựng 244 căn nhà, sửa chữa 14 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền 14,7 tỷ đồng; hỗ trợ tặng quà tết cho người nghèo 11,5 tỷ đồng... Kịp thời trích Quỹ Cứu trợ các cấp trong tỉnh 187 triệu đồng để hỗ trợ cho các trường hợp bị hỏa hoạn, tai nạn, đuối nước, mắc bệnh hiểm nghèo...

Để tiếp tục phát động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong thời gian tới, ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về nội dung, ý nghĩa, mục đích và nhiệm vụ, giải pháp triển khai Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, gắn với thực hiện chuyên đề năm 2022 về “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động phù hợp với từng đối tượng.

Thông qua phong trào, nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã triển khai đăng ký mô hình mới, cách làm sáng tạo về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng các mô hình, phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ sở sản xuất - kinh doanh, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và phổ biến nhân rộng.

Cùng với đó, tổ chức tốt công tác thẩm định, công nhận, biểu dương, khen thưởng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu, gắn với “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022. Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại các huyện và xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2022.

Tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022; huy động các nguồn xã hội hóa giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai và những người khó khăn trong xã hội...

N.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản