Tin mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

(Mặt trận) -Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào thi đua được triển khai trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

Đường Nguyễn Công Trứ, một tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. 

Theo đó, MTTQ các cấp tỉnh Nam Định đã tổ chức nhiều phong trào thi đua phong phú, đa dạng, nội dung thi đua phù hợp, có tác dụng thiết thực, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Nổi bật là các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với cuộc vận động “Toàn xây đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”… Đặc biệt, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã được triển khai sâu rộng đến các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện cuộc vận động, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng với các việc làm cụ thể như: giúp nhau về vốn, vật tư, cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm; giúp nhau về vật liệu, ngày công lao động để cùng với các nguồn lực khác của Nhà nước hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tiêu biểu như, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai hiệu quả mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch xây dựng NTM”, xây dựng thí điểm mô hình “5 có 3 sạch” tại 10/10 huyện, thành phố; tổ chức trồng mới 95 tuyến đường hoa với chiều dài 95km, tổng trị giá 450 triệu đồng; xây mới, sửa chữa 24 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng. 

Thực hiện chương trình an sinh xã hội và chăm lo Tết cho người nghèo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định, MTTQ các cấp còn phối hợp với các tổ chức thành viên, vận động các doanh nghiệp trong tỉnh thiết thực chăm lo, đảm bảo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công, hưởng trợ cấp xã hội, người nghèo... Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 128.441 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 77,1 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương hỗ trợ 200 suất tổng trị giá 240 triệu đồng. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thăm, tặng quà cho 7.967 hộ  tổng trị giá trên 2,3 tỷ đồng. Các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tặng 93.943 suất quà tổng trị giá trên 13 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên của Mặt trận thăm, tặng 26.331 suất quà tổng trị giá trên 61,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp, huy động mọi nguồn lực để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tiêu biểu như MTTQ các cấp huyện Hải Hậu đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; khai thác mọi nguồn lực từ con em xa quê ở trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm... đồng hành, ủng hộ phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tại huyện Xuân Trường, thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã xây dựng được hàng trăm mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, liên kết phát triển sản xuất. Những nỗ lực của MTTQ các cấp và nhân dân trong tỉnh đã góp phần vào kết quả chung của tỉnh trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn tỉnh đã có tổng số 182/204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao. Xã Giao Phong (Giao Thủy) là xã đầu tiên được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Qua đó đã nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới; hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế được đầu tư nâng cấp; công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện thường xuyên… Tỉnh phấn đấu năm 2023 có thêm 10 xã, thị trấn trở lên đủ điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao và 20 xã, thị trấn trở lên đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Từ phong trào thi đua yêu nước của MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Điển hình như năm 2022, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; kết quả đã có trên 125 nghìn hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 7 hội viên nông dân xuất sắc đại diện cho hội viên nông dân toàn tỉnh tham dự Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017-2022 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Đây là nhân tố điển hình góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đối với các cấp Công đoàn trong tỉnh, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và Chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” tiếp tục được đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNLĐ hưởng ứng, kết quả đã có 6.604 sáng kiến được phát huy, áp dụng vào sản xuất. Kết thúc giai đoạn 1, LĐLĐ tỉnh đã tặng bằng khen cho 24 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc. 16 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. 

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Vì vậy, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề cao tính hiệu quả, thiết thực của phong trào thi đua; thường xuyên quan tâm xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu khen thưởng, biểu dương các nhân tố, mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua./.

Lam Hồng - Thu Hằng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản