Tin mới

Mặt trận Tổ quốc các cấp TP Hà Nội đổi mới nội dung, phương thức và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

(Mặt trận) -Với quan điểm "thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và lợi ích của Nhân dân", Mặt trận Tổ quốc các cấp TP Hà Nội luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư với hình thức phong phú.

Những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Tè: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Thanh Hóa: Phát huy vai trò Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư

Đổi mới cách thức, huy động các nguồn lực xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã quan tâm đổi mới cách thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, như: “Đoàn kết sáng tạo”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Đặc biệt, với quyết tâm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, từ năm 2020, Mặt trận các cấp TP đã kiện toàn Hội đồng thẩm định xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp nhận trên 500 hồ sơ, tổ chức xét chọn, biểu dương, in ấn phẩm tuyên truyền 119 sáng kiến, ý tưởng mới…

Từ việc tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền về những mô hình tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong cộng đồng dân cư, đã có nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay; xuất hiện nhiều cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại gian khổ, thường xuyên giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với việc phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt công tác khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất, động viên những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; quan tâm đối tượng lao động trực tiếp.

 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ kinh phí cho gia đình bà Trần Thị Út (thôn Xuyên Dương, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai) xây dựng nhà Đại đoàn kết

Đáng chú ý, có thể thấy nét mới trong phong trào thi đua của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô năm 2024 là đã phát huy vai trò Mặt trận cơ sở, hạt nhân là Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, để huy động các nguồn lực xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Phong trào thi đua của Mặt trận các địa phương đều hướng về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, mỗi địa phương phấn đấu đăng ký ít nhất một phần việc chào mừng Đại hội.

Quán triệt tinh thần này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ Trần Quang Đạo cho biết, phong trào thi đua của Mặt trận đều hướng về lợi ích Nhân dân. Vì vậy, MTTQ Việt Nam quận tổ chức các hội nghị tọa đàm để nâng cao chất lượng hoạt động, phát động phong trào thi đua của Mặt trận cấp phường, trong đó chú trọng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, phát huy vai trò làm chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm.

Còn tại quận Long Biên, theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Vũ Thị Thành, năm nay, MTTQ các cấp trên địa bàn quận thực hiện 37 mô hình thi đua, với nội dung các mô hình tập trung vào 2 nhóm lĩnh vực là chỉnh trang đô thị và môi trường - an sinh xã hội. Theo đó, mỗi Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố sẽ có 1 mô hình thi đua xây dựng tuyến đường, tuyến phố xanh, sạch, đẹp, văn minh. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp sẽ đẩy mạnh chung tay chia sẻ yêu thương, đẩy lùi khó khăn.

Thi đua tập trung hướng về cơ sở

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương, nhiều năm qua, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động đã có tác dụng thiết thực, được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng. Từ những kết quả đạt được, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, cấp bách và nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

“Để thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua, rất cần sự quan tâm động viên khích lệ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận trong Nhân dân, hướng phong trào thi đua vào nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”- bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Đáng chú ý, để công tác thi đua khen thưởng tiếp tục phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường khẳng định, việc xây dựng điển hình tiên tiến trong MTTQ các cấp TP đã và sẽ tiếp tục được thực hiện từ cơ sở, đồng bộ tốt cả 4 khâu là phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến.

MTTQ tích cực duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên Website, Bản tin "Dân chủ và Đoàn kết" của Mặt trận TP để tuyên truyền về các phong trào thi đua, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, tạo lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân. Song song đó, phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, là hạt nhân trong các phong trào thi đua, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng

Đặc biệt, MTTQ các cấp sẽ chú trọng đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đoàn kết, sáng tạo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Đồng thời, chủ động công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, chính quyền chỉ đạo, tổ chức triển khai và tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua; quan tâm đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao năng lực phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

N.L

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản