Tin mới

Mặt trận Tổ quốc Giao Thủy vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

(Mặt trận) -Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là người yêu nước nhất”, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đại đoàn kết - sức mạnh trong xây dựng nông thôn mới ở Lộc Hà

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang trong xây dựng nông thôn mới

Phú Yên: Xây dựng 259 mô hình bảo vệ môi trường ở khu dân cư

 Điện, đường, nhà văn hóa xóm Lâm Tiến, xã Giao Phong, Giao Thủy (Nam Định) khang trang, sạch đẹp

MTTQ các cấp trong huyện đã tổ chức nhiều phong trào thi đua phong phú, đa dạng được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Nổi bật là các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã được MTTQ các cấp triển khai sâu rộng đến các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện với 5 nội dung và những tiêu chí cụ thể khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng của các tầng lớp nhân dân như: giúp nhau về vốn, vật tư, cây con giống, kinh nghiệm sản xuất, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm; giúp nhau về vật liệu, ngày công lao động để cùng với các nguồn lực khác của Nhà nước hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp đỡ người nghèo; tổ chức các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm; đứng ra tín chấp với các ngân hàng để hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế… Tiêu biểu như các cấp Hội Nông dân trong huyện đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phân công hộ giàu và các chi hội giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; tặng lợn giống sinh sản cho gia đình hội viên khó khăn; vận động hội viên tích cực xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng lớn. Các cấp Hội Phụ nữ thường xuyên rà soát số hộ nghèo, xây dựng kế hoạch giúp đỡ về mọi mặt như xây mới, sửa chữa nhà “Mái ấm tình thương”; hỗ trợ vốn, kiến thức để khởi nghiệp và sản xuất, kinh doanh hiệu quả; thăm hỏi, động viên lúc ốm đau, hoạn nạn, khó khăn đột xuất; tặng quà cho các cháu học sinh nghèo học giỏi. Các cấp Công đoàn trong huyện duy trì các hoạt động thăm, trao tặng hàng trăm suất quà cho công nhân viên chức lao động, con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, Tết Trung thu… Hội Cựu chiến binh huyện đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau phát triển sản xuất, làm kinh tế, tập trung giúp đỡ đối tượng chính sách, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân gặp khó khăn trong cuộc sống. Thực hiện chương trình an sinh xã hội và chăm lo tết cho người nghèo, MTTQ các cấp trong huyện còn phối hợp với các tổ chức thành viên, vận động các doanh nghiệp thiết thực chăm lo, đảm bảo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công, hưởng trợ cấp xã hội, người nghèo... với hàng chục nghìn suất quà mỗi dịp Tết Nguyên đán góp phần quan trọng vào quá trình giảm nghèo bền vững của huyện.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp, huy động mọi nguồn lực để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Trong đó, MTTQ và các đoàn thể đã đoàn kết nhân dân chú trọng tiêu chí xây dựng cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Hội Nông dân huyện tổ chức tập huấn cho 150 hội viên nông dân xã Giao Châu về kỹ thuật phân loại, xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình; chỉ đạo 100% chi hội có ít nhất một việc làm cụ thể tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, hầu hết các chi hội đầu tư xây dựng mô hình bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, nhận tuyến đường tự quản, bảo đảm vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Hội Nông dân xã Giao Phong phối hợp với các đoàn thể trồng 1.500 cây phi lao với tổng chiều dài 2,4km. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chỉ đạo 100% chi hội chăm sóc và trồng mới các tuyến đường hoa; triển khai thực hiện Đề án “tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản”, đến nay đã có gần 130 tuyến đường do phụ nữ tự quản được gắn biển. Đoàn Thanh niên huyện chỉ đạo các cơ sở Đoàn thường xuyên ra quân làm vệ sinh môi trường với hàng nghìn đoàn viên tham gia; tổ chức thu gom rác thải tại bờ biển. Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, đoàn các xã, thị trấn đã trồng gần 6.500 cây keo, cây sấu, cây bồ đề... 

Với việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, MTTQ và các đoàn thể trong huyện Giao Thủy đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới; hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế được đầu tư nâng cấp; công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện thường xuyên… Đến nay, toàn huyện đã có 17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thời gian tới, MTTQ huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tổ chức phát động các phong trào thi đua với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với đặc thù của cơ sở; đề cao tính hiệu quả, thiết thực của phong trào thi đua; thường xuyên quan tâm xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu khen thưởng, biểu dương các nhân tố, mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua./.

Lam Hồng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản