Tin mới

Mặt trận Tổ quốc huyện Cai Lậy nâng cao chất hoạt động

(Mặt trận) -Những năm qua, hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ngày càng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, phương thức tập hợp đoàn viên, hội viên ngày càng đa dạng, tạo nên những kết quả khả quan, góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

Ấm tình đoàn kết

Lai Châu: Kết nối tiêu dùng hàng Việt ở vùng cao

Lâm Thao: Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

 Ủy ban MTTQ huyện Cai Lậy phát động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”.

Hoạt động của hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Cai Lậy thời gian qua có nhiều đổi mới theo hướng tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả của các phong trào thi đua, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở nhằm chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Nổi bật là công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quan tâm thực hiện; tăng cường bám sát địa bàn, cơ sở, kịp thời phát hiện những khó khăn, bức xúc và vấn đề nhân dân quan tâm để tham mưu, đề xuất và kiến nghị với các cấp ủy, chính quyền ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm thực hiện tốt công tác góp ý, giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tình hình nhân dân, tham gia giải quyết những phát sinh, nổi cộm trong xã hội và nhân dân. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong đời sống xã hội. Xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, hằng năm, MTTQ các cấp trong huyện đã chủ động tham mưu các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các hoạt động chung tay vì người nghèo với nhiều hình thức.

Trong đó triển khai có hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” để kịp thời hỗ trợ, động viên người nghèo, các hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế. Ngoài ra, MTTQ các cấp còn triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó, tích cực tham gia thực hiện các phần việc về nhà ở dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, bảo vệ môi trường….

Theo Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cai Lậy Huỳnh Thị Kim Thân, thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Cai Lậy tiếp tục đổi mới tổ chức và nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động từng đơn vị, tập trung hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ chế, chính sách để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

HỒNG LINH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản