Tin mới

Mặt trận Tổ quốc huyện Đơn Dương với Phong trào Thi đua yêu nước

(Mặt trận) -Với nhiều cách làm mới, hình thức phát động thi đua sáng tạo, nội dung phong phú, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng thời gian qua đã xây dựng nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Các cuộc vận động, Phong trào Thi đua yêu nước do địa phương phát động đều được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Khánh Hòa: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phú Yên: Quyết tâm xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo

MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre thi đua chào mừng Đại hội X MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Việc vận động chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội được Mặt trận huyện Đơn Dương thực hiện hiệu quả

Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn, trong 20 năm qua, MTTQ huyện Đơn Dương đã tập trung vào việc xây dựng, củng cố và phát triển ba nhiệm vụ chính bao gồm tập hợp, phát huy quyền làm chủ của quần chúng Nhân dân; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; củng cố, nâng cao hiệu quả của bộ máy tổ chức.

Ông Lê Đình Thủy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đơn Dương cho biết, để tập hợp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ huyện đã chủ động đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức, tuyên truyền, vận động Nhân dân; vai trò của người tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, tri thức, già làng... được phát huy tối đa. Qua đó, tạo sự đồng thuận và tin tưởng của người dân. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông, báo, đài, lực lượng tuyên truyền viên cũng như mạng xã hội Zalo, Facebook... được sử dụng triệt để nhằm tăng phạm vi tiếp cận và tần suất cung cấp thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Để niềm tin của người dân vào MTTQ ngày một nâng cao, các cấp Mặt trận huyện luôn quan tâm, chú ý tâm tư, nguyện vọng để chủ động tham gia, bàn bạc, góp ý, giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của Nhân dân. Cùng với đó, công tác chỉ đạo hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng không ngừng được chú trọng, qua đó nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của dân. 

Ông Thủy nhấn mạnh: “Để các hoạt động yêu nước được sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong toàn thể quần chúng Nhân dân, tính hiệu quả và thiết thực của các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước là hết sức quan trọng”. Theo đó, các cấp Mặt trận đã và đang tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”; phối hợp vận động thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. 

Mặt khác, tích cực vận động, chăm lo cho người nghèo, thực hiện an sinh xã hội, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng. Từ năm 2004 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện tiếp nhận được hơn 11 tỷ đồng, chi hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 360 căn nhà; hỗ trợ học sinh, sinh viên, bệnh nhân nghèo... với hơn 6 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian từ năm 2008 tới nay, Quỹ Cứu trợ huyện cũng đã vận động được gần 2,6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn giúp bà con khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. 

Tuy nhiên, để công tác tập hợp quần chúng, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động yêu nước được lâu dài, bền vững thì việc kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy tổ chức các cấp được Mặt trận huyện liên tục chú trọng. Mặt trận huyện thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách; bổ sung kịp thời nhân sự có năng lực. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức vận động; tập trung hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư xây dựng và củng cố tổ chức, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể và người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng; từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. 

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trên, các cuộc vận động, phong trào do huyện phát động đều được người dân đồng tình hưởng ứng, khối đại đoàn kết ngày càng bền chặt; nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, chức sắc, tín đồ các tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số về việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực; qua đó, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tích cực. 

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đơn Dương, trong quá trình triển khai, Mặt trận huyện cũng nhận ra một số mặt hạn chế cần khắc phục như công tác tuyên truyền có lúc chưa liên tục, sâu sát; chất lượng giám sát và phản biện xã hội, đặc biệt ở cấp cơ sở có lúc chưa cao, chưa đều; một số hoạt động còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa đạt. Vì vậy, trong thời gian tới, ngoài việc duy trì và phát huy những ưu điểm, Mặt trận huyện sẽ đưa ra nhiều nhóm giải pháp về nhận thức, cơ chế, chính sách cũng như công tác chỉ đạo, tổ chức, kiện toàn bộ máy để khắc phục những hạn chế này.

Theo Báo Lâm Đồng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản