Tin mới

Mặt trận Tổ quốc huyện Nghĩa Hưng đoàn kết nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

(Mặt trận) -Trên cơ sở những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã phát huy vai trò nòng cốt, tính chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

MTTQ các cấp huyện Bến Lức đẩy mạnh các cuộc vận đông, các phong trào thi đua yêu nước

Châu Thành: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hướng tới xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

 Quang cảnh xã nông thôn mới Nghĩa Bình.

MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức đoàn thể tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Nhiều phong trào thi đua của các đoàn thể chính trị - xã hội được thực hiện có hiệu quả. Trong đó Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; hỗ trợ các hộ nông dân liên kết sản xuất, thành lập các mô hình kinh tế tập thể như HTX, tổ hợp tác; đến nay, có 21 tổ hợp tác với 352 thành viên. Năm 2021, các cấp Hội Nông dân đã vận động cán bộ, hội viên mỗi chi hội giúp từ 1-3 hộ thoát nghèo, quyên góp tiền và 1.500 con giống giúp đỡ 32 hội viên nghèo. Hội LHPN huyện quan tâm nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, tham gia bảo vệ môi trường, trồng các tuyến đường hoa, đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăm lo đời sống phụ nữ nghèo. Hàng năm có từ 85% đến 92% gia đình hội viên phụ nữ đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch”; 95% hộ gia đình thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình theo hướng dẫn; có 305 chi hội tiết kiệm mua thẻ BHYT với 13.762 thành viên. Đến nay, toàn huyện có 37 tuyến đường hoa có chiều dài từ 1km trở lên; 19 xã, thị trấn đảm nhận 50 tuyến đường phụ nữ tự quản; duy trì tốt, hiệu quả 5 mô hình thu gom rác thải, 3 mô hình cánh đồng không có vỏ bao bì thuốc trừ sâu… Thực hiện cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã vận động hỗ trợ xây dựng, sửa 16 nhà cho 16 gia đình hội viên phụ nữ nghèo với tổng trị giá 330 triệu đồng. Đoàn Thanh niên huyện tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; các phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”, nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho đoàn viên, thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Liên đoàn Lao động huyện tập trung nâng cao các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Học tập rèn luyện nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Hội Cựu chiến binh huyện đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên; thường xuyên vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hưởng ứng, thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Phòng, chống tội phạm”; nâng cao hiệu quả hoạt động của các “Tổ cựu chiến binh vì dân”... Tại các khu dân cư, ban công tác Mặt trận tích cực động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại; đẩy mạnh việc tiếp thu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo. Từng tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao được cụ thể hóa thành nội dung trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua để triển khai thực hiện ở địa bàn dân cư. Qua đó, nhân dân các địa phương đã khẳng định được vai trò chủ thể, trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện các tiêu chí qua các hoạt động cụ thể như đóng góp tiền, ngày công xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng thôn xóm; tích cực giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường; thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhiều tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; nhiều hộ gia đình có khuôn viên vườn, nhà ở xanh - sạch - đẹp được hình thành. Cùng với phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ các cấp trong huyện đã đoàn kết nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư “5 không”; chăm lo sự nghiệp giáo dục và sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. MTTQ từ huyện đến cơ sở tổ chức cho nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng hương ước, quy ước làng xóm, trong đó chú trọng các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao vào các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) hàng năm. 100% thôn xóm và các dòng họ đã xây dựng được hương ước, quỹ khuyến học để giáo dục, động viên con cháu chăm ngoan học giỏi. Năm 2021 toàn huyện có 293 làng, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá, tăng 13 làng, tổ dân phố so năm 2020. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo. 

Những hoạt động thiết thực của MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng NTM nâng cao của huyện Nghĩa Hưng. Diện mạo NTM của huyện ngày càng khởi sắc. Ngoài xã Nghĩa Minh, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6 xã, thị trấn được thẩm định và hoàn thiện hồ sơ để công nhận NTM nâng cao gồm thị trấn Quỹ Nhất và các xã: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Thái, Nghĩa Trung, Nghĩa Phong, Nghĩa Bình. 

Thời gian tới, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên huyện Nghĩa Hưng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Huyện phấn đấu đến năm 2022 có 24/24 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; năm 2023 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao và đến năm 2025 có trên 30% xã, thị trấn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu./.

Lam Hồng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản