Tin mới

Mặt trận Tổ quốc huyện Tánh Linh: Phát huy sức mạnh toàn dân qua các phong trào, cuộc vận động

(Mặt trận) -Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện ngày càng đi vào thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Qua đó, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

MTTQ TP Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới

Những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Tè: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã khơi dậy tiềm năng, phát huy nguồn lực, vận động toàn dân tích cực tham gia thực hiện đạt nhiều kết quả. Hàng năm, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện đều tăng, số lượng và chất lượng thôn, khu phố giữ và nâng chuẩn văn hóa, cơ quan, đơn vị được công nhận chuẩn văn hóa theo các tiêu chí quy định ngày được nâng lên. Đến nay, có 9/12 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, thực hiện phong trào thi đua “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng thuận, hưởng ứng. Bằng nhiều nguồn vốn, từ năm 2019 đến nay, toàn huyện đã bê tông hóa 272 km, tổng kinh phí đầu tư 133,7 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp 48,8 tỷ đồng). Ngoài ra, nhân dân tự đóng góp làm 140 tuyến bê tông, dài hơn 45,47 km, trị giá hơn 55 tỷ đồng... Có thể thấy, chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn của huyện.

 Bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Bên cạnh đó, hoạt động tương thân, tương ái, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được nhân dân quan tâm, tạo được sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận huyện Tánh Linh đã áp dụng các hình thức vận động phù hợp, thiết thực với điều kiện thực tế của mỗi địa phương để tuyên truyền vận động hộ nghèo phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thay đổi tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực, phối hợp với các tổ chức thành viên tham gia hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất cho hộ nghèo làm ăn để vươn lên thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, việc vận động, quản lý, sử dụng “Quỹ vì người nghèo” cũng được bảo đảm chặt chẽ và hiệu quả, “Quỹ vì người nghèo” cấp huyện trong 5 năm (2019-2023) vận động hơn 4,3 tỷ đồng cùng với “Quỹ vì người nghèo” các cấp hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 94 nhà ở cho hộ nghèo, trị giá hơn 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra cùng với các nguồn kinh phí khác đã hỗ trợ xây dựng 52 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo với tổng số tiền 2,85 tỷ đồng. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 4,48% (năm 2019) xuống còn 3,8% (năm 2023), góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của huyện.

 Lễ trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Tánh Linh.

Song song đó, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Mặt trận huyện tuyên truyền, động viên, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sản xuất, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp (OCOOP) đảm bảo chất lượng mang thương hiệu địa phương giới thiệu ra thị trường.

Ông Nguyễn Như Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh cho biết: Thông qua 3 cuộc vận động lớn “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ngày “Vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng đi vào thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng thuận, hưởng ứng, góp phần quan trọng vào thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

T.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản