Tin mới

Mặt trận Tổ quốc huyện Tuần Giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

(Mặt trận) -Ðoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là một nội dung rất quan trọng. MTTQ huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và  đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khu dân cư thực hiện các tiêu chí thông qua việc xây dựng mô hình cụ thể như: 5 không, tổ an ninh tự quản, tổ tự quản vệ sinh môi trường. MTTQ huyện hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận các thôn, bản thành lập tổ tự quản, xây dựng quy chế hoạt động của tổ tự quản cho từng mô hình. Ðồng thời, tổ chức cho nhân dân ký cam kết tham gia xây dựng mô hình; hàng năm sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại mô hình của từng khu dân cư.

Nông Cống phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn: Không ngừng đổi mới, sáng tạo

MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên tạo đồng thuận ở cơ sở

 Người dân bản Bánh, xã Chiềng Sinh vệ sinh đường nội bản.

Sau 3 năm triển khai và thực hiện, các mô hình bước đầu đi vào hoạt động nề nếp góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư về vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. Ðến hết năm 2017 toàn huyện có 65/84 khu dân cư đăng ký mô hình “5 không”, 72/84 khu dân cư đăng ký tổ an ninh tự quản, 72/84 khu dân cư đăng ký mô hình tổ tự quản về vệ sinh môi trường. Ngoài xây dựng các mô hình trên, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên chỉ đạo, hướng dẫn mỗi xã xây dựng điểm 2 tuyến đường tự quản ở khu dân cư. Trong quá trình thực hiện, ban công tác mặt trận khu dân cư đã phối hợp với các đoàn thể có kế hoạch cụ thể để phân công cho đoàn viên, hội viên tham gia vệ sinh tuyến đường, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.

Ðặc biệt, Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo lựa chọn 4 khu dân cư: Bản Ta (xã Quài Tở), Chạng (xã Quài Cang), Giáng (xã Quài Nưa), Bánh (xã Chiềng Sinh) xây dựng điểm mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. MTTQ huyện chủ trì, phối hợp tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền vận động người dân 4 bản tham gia mô hình với 347 lượt người tham dự; tổ chức cho 347 hộ gia đình ký cam kết thực hiện mô hình. Ngoài ra, MTTQ huyện, ban công tác mặt trận khu dân cư thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các khu dân cư được lựa chọn điểm, rà soát, tổ chức thực hiện 5 nội dung mô hình: Làm đường bê tông nội bản, nhà văn hóa bản, nơi đổ rác thải tập trung, không nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn, làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Sau thời gian triển khai, 3/4 khu dân cư hoàn thành đường bê tông nội bản; 4/4 khu dân cư vận động người dân hiến đất, đổi đất và đang chờ kinh phí huyện hỗ trợ để làm nhà văn hóa. Ngoài ra, các khu dân cư đã vận động được gần 140 hộ hộ làm nhà tắm, nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn. Rác thải cũng được người dân xử lý tập trung hoặc người dân tự xử lý rác thải của gia đình đảm bảo vệ sinh.

Từ khi tham gia xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, người dân bản Ta, đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Ông Lò Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quài Tở, cho biết: Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, Ủy ban MTTQ xã cùng với Ban công tác Mặt trận bản chỉ đạo, phân công các tổ chức thành viên mỗi người một nhiệm vụ. Nhờ đó, các nội dung của cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu và được đông đảo người dân hưởng ứng. Ðến nay, Ban công tác Mặt trận bản vận động người dân góp tiền thuê máy xúc về làm được gần 1km đường nội bản; tổ chức dọn dẹp vệ sinh toàn bản vào ngày 25 và 30 hàng tháng, đổ rác đúng nơi quy định.

Ghi nhận từ thực tế, nội dung đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại Tuần Giáo đã và đang thu được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường trên địa bàn sáng - xanh - sạch - đẹp. Ðồng thời, những kết quả đó cũng giúp huyện Tuần Giáo sớm hoàn thành tiêu chí số 17 (tiêu chí về môi trường) trong bộ 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

T.L

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản