Tin mới

Mặt trận Tổ quốc huyện Ý Yên đoàn kết nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

(Mặt trận) -Trên cơ sở những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Quảng Ngãi: Thêm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

An Khê sẵn sàng cho ngày hội lớn

Long An đa dạng phương pháp tuyên truyền bảo vệ môi trường

 Hội viên nông dân xã Yên Nghĩa phát triển mô hình nuôi gà cho thu nhập cao.
Hàng năm, MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể trong huyện vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu; chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2022, MTTQ các cấp trong huyện đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, thu được trên 440 triệu đồng từ sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Từ nguồn Quỹ này, MTTQ huyện đã triển khai làm mới và bàn giao 24 nhà Đại đoàn kết cho đối tượng hộ nghèo có nhà ở không an toàn tại các địa phương trong huyện với tổng số tiền 5,4 tỷ đồng; trong đó MTTQ tỉnh hỗ trợ 740 triệu đồng xây mới, sửa chữa 15 nhà; Quỹ “Vì người nghèo” của huyện hỗ trợ 480 triệu đồng cho 12 nhà. Nhiều phong trào thi đua của các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Tiêu biểu như Hội Nông dân huyện với phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; hỗ trợ các hộ nông dân liên kết sản xuất, thành lập các mô hình kinh tế tập thể như hợp tác xã, tổ hợp tác, chi hội tổ hội nghề nghiệp; vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng lớn gắn với thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Năm 2022, toàn huyện có 18.345 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, triển khai mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, tham gia bảo vệ môi trường, trồng các tuyến đường hoa, đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăm lo đời sống phụ nữ nghèo. Năm 2022, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã trồng, chăm sóc 174.100m đường hoa trên tổng số 307 tuyến đường của 31 xã, thị trấn, trong đó 33 tuyến đường hoa có độ dài 1.000m trở lên. Hội viên phụ nữ cũng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn; duy trì tổng vệ sinh, thu gom rác thải đường làng ngõ xóm vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần; duy trì thực hiện dòng kênh không rác thải, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Đoàn Thanh niên huyện đẩy mạnh các phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”, nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho đoàn viên, thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Liên đoàn Lao động huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”. Hội Cựu chiến binh huyện đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên; thường xuyên vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hưởng ứng, thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Phòng, chống tội phạm”; nâng cao hiệu quả hoạt động của các “Tổ Cựu chiến binh vì dân”... 

Tại các khu dân cư, ban công tác Mặt trận tích cực động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, gia trại; đẩy mạnh việc tiếp thu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo. Từng tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao được cụ thể hóa thành nội dung trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua để triển khai thực hiện ở địa bàn dân cư. Qua đó, nhân dân các địa phương đã khẳng định được vai trò chủ thể, trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện các tiêu chí qua các hoạt động cụ thể như đóng góp tiền, ngày công xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng thôn xóm, tích cực giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường, thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhiều tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; nhiều hộ gia đình có khuôn viên vườn, nhà ở xanh - sạch - đẹp được hình thành. Cùng với đó, MTTQ các cấp trong huyện đã đoàn kết nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư “5 không”; chăm lo sự nghiệp giáo dục và sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. MTTQ từ huyện đến cơ sở tổ chức cho nhân dân tham gia xây dựng hương ước, quy ước làng xóm, trong đó chú trọng các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao vào các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) hàng năm. 100% thôn, xóm xây dựng được hương ước, quy ước phù hợp với đời sống, tình hình thực tế của địa phương và nghiêm túc thực hiện. Những hoạt động thiết thực của MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của huyện. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo. Diện mạo NTM ngày càng khởi sắc. Qua tổng hợp các ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM nâng cao đã có từ 91-98% người dân hài lòng với 11 nội dung trong phiếu đánh giá được khảo sát.

Thời gian tới, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên huyện Ý Yên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 80% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 30% thôn, xóm, tổ dân phố đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện cơ bản đạt các tiêu chí NTM nâng cao./.

Thu Hiền

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản