Tin mới

Mặt trận Tổ quốc thành phố Nam Định tham gia xây dựng đô thị văn minh

(Mặt trận) -Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, thời gian qua, MTTQ thành phố Nam Ðịnh và các đoàn thể đã phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên, hội viên, triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hay phù hợp với từng địa bàn dân cư.

Đại đoàn kết - sức mạnh trong xây dựng nông thôn mới ở Lộc Hà

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang trong xây dựng nông thôn mới

Phú Yên: Xây dựng 259 mô hình bảo vệ môi trường ở khu dân cư

Ðể cuộc vận động đạt hiệu quả, MTTQ thành phố đã triển khai mô hình điểm “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang” tại phường Vị Hoàng, sau đó nhân rộng ra 25 phường, xã. Hàng năm, MTTQ các phường, xã đều tổ chức cho 394/394 ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn ký cam kết về thực hiện các hoạt động của mô hình. Từ năm 2018 đến nay, các hương ước của các thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa được UBND thành phố đã phê duyệt đều bổ sung nội dung “thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc tang”. Ðây là một trong những tiêu chí để bình xét gia đình văn hóa; thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa. Qua 2 năm triển khai, kết quả thực hiện các hoạt động của mô hình đã góp phần phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Cùng với đó, Hội LHPN thành phố Nam Ðịnh đã đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Phòng, chống rác thải nhựa”. Hội Cựu chiến binh thành phố đẩy mạnh mô hình tổ “Cựu chiến binh vì dân”, duy trì hoạt động 33 tuyến phố “Cựu chiến binh tự quản”. Ðoàn Thanh niên thành phố thực hiện phong trào “3 xây” (Xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử, nếp sống văn minh; xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và trật tự đô thị; xây dựng cảnh quan, môi trường đô thị sạch đẹp, văn minh); tham gia thực hiện công trình thanh niên như: Trồng hàng trăm cây xanh bóng mát bảo vệ môi trường, tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, bóc dỡ biển quảng cáo, rao vặt trái phép. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp của thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ba an toàn về an ninh trật tự”, “Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; các tổ chức thành viên đăng ký các mô hình tự quản…; qua đó đã phát huy sức mạnh, sức sáng tạo của nhân dân trong xây dựng đô thị văn minh bằng hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư. Nhiều năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố còn tổ chức phát động phong trào thi đua “Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp” thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Trong đó, Hội Phụ nữ thành phố phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia trực tiếp xuống đường dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bóc dỡ tờ rơi quảng cáo tại các tuyến đường, dong ngõ các khu dân cư; thành lập các mô hình phụ nữ tự quản, bảo vệ và vệ sinh môi trường. Hội Phụ nữ các xã còn xây dựng kế hoạch, lựa chọn trồng và chăm sóc các “Tuyến đường hoa” phù hợp với thực tế của địa phương, góp phần làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường thôn xóm. Ngoài ra, phong trào “Nếp sống văn minh Thành Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng. Ðến nay, thành phố đã xây dựng và duy trì 135 tuyến phố văn minh đô thị. Tại các phường, xã, MTTQ phát huy tinh thần đoàn kết, vận động nhân dân xây dựng đô thị văn minh bằng nhiều hoạt động thiết thực. Ðiển hình như MTTQ phường Trường Thi chủ động xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; trong đó chú trọng vai trò, trách nhiệm tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Chỉ đạo các ban công tác Mặt trận duy trì phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Kế hoạch số 31 của thành phố về ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Hàng tuần, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân duy trì thực hiện tự quản về vệ sinh môi trường theo từng dong ngõ trên địa bàn khu dân cư. Các tổ dân phố mỗi quý một lần vận động nhân dân tổ chức xuống đường tổng vệ sinh ngõ xóm, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước… Tại xã Nam Vân, MTTQ xã chủ trì, phát động phong trào “Xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa”; mỗi đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể xung kích đi đầu và vận động nhân dân nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Trong đó, Hội Phụ nữ xã đẩy mạnh phong trào 5 không, 3 sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường; Hội Nông dân với phong trào hiến đất làm đường; Hội Cựu chiến binh với phong trào cựu chiến binh gương mẫu; Ðoàn Thanh niên với phong trào hướng nghiệp, dạy nghề trong thanh niên… Hàng năm, vào Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), ban công tác Mặt trận các khu dân cư đều phát động, tổ chức cho các gia đình ký cam kết tiếp tục thực hiện xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã mang lại diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố Nam Ðịnh. Năm 2020, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo tiền đề cho mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025. Kinh tế của thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất đạt 74.641 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 13,18%. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 99,6%; nông nghiệp giảm còn 0,4%./. 

Hồng Lam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản