Tin mới

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh với công tác dân vận của cấp ủy

(Mặt trận) -Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đề nghị Ban Dân vận lãnh đạo hệ thống trực thuộc và và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam các cấp trong hoạt động thường xuyên, trọng tâm là triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ do cấp ủy giao...

Ủy ban MTTQ thành phố Long Xuyên chăm lo đời sống Nhân dân

Gần dân, hiểu dân

Ủy ban MTTQ thị xã Duyên Hải (Trà Vinh): Lấy “Chăm lo đời sống cho Nhân dân” làm mục tiêu hoạt động

 Đồng chí Kim Rương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải. 

Năm 2022, tuy còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Song, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống Mặt trận, sự đồng hành của các tổ chức thành viên, công tác phối hợp của chính quyền và các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan cùng tinh thần đoàn kết của các giai tầng trong tỉnh, Mặt trận tỉnh đã khắc phục khó khăn, đề ra nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm; các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất theo yêu cầu của Mặt trận Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy, trong đó có nhiều nội dung, nhiệm vụ gắn kết về trách nhiệm giữa Mặt trận và công tác dân vận của cấp ủy các cấp.

Mặt trận đã cùng với Ban Dân vận/Khối vận và các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết năm của cấp ủy Đảng; tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; công tác bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; phối hợp theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, qua đó kịp thời phản ánh đến các cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết, góp phần ổn định dư luận xã hội, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Chú trọng phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường đồng thuận của xã hội. Mặt trận và Dân vận phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 05/8/2022 về nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Trà Vinh đến năm 2025.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh: nội dung Nghị quyết chính là để khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đánh giá. Đây là văn bản có tính pháp lý cao nhất (về mặt Đảng) của Tỉnh ủy đối với công tác này.

Hoạt động của Mặt trận trong công tác dân tộc, tôn giáo ngày càng được đổi mới; thường xuyên tranh thủ và phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, tôn giáo tham gia tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động Nhân dân hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở địa phương, tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; động viên Nhân dân tích cực tham gia đóng góp kinh phí và ngày công, hiến đất mở đường xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới, qua đó góp phần thiết thực vào việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2022.

Đặc biệt, từ hiệu quả của công tác dân vận, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã kêu gọi cộng đồng công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đóng góp nguồn lực cho Quỹ “An sinh xã hội” của tỉnh và các hoạt động vì cộng đồng với tổng trị giá hơn 170 tỷ đồng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hơn 73,2 tỷ đồng (tiền mặt và hiện vật), qua đó góp phần thiết thực vào việc đảm bảo an sinh xã hội trong tỉnh… Với số lượng hộ nghèo, cận nghèo trong tỉnh còn hơn 16.000 trường hợp, trong đó có nhiều gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Nguyễn Văn Triết cho biết, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã và đang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các địa phương lập các thủ tục hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng; đồng thời, tiếp tục phối hợp vận động, kêu gọi sự ủng hộ của toàn xã hội cho hai nguồn quỹ này nhằm tăng thêm nguồn lực tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Triết chia sẻ: ở cấp huyện hiện nay, Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cùng cấp, đồng nghĩa với việc hoạt động của Dân vận và Mặt trận đều dưới sự lãnh đạo, điều hành của cùng một thủ trưởng hay nói cách khác, sự tham mưu cho cấp ủy trên cả hai lĩnh vực này đều xuất phát từ một chủ thể, đó là một trong những yếu tố thuận lợi; còn đối với cấp xã, Phó trưởng Khối vận và Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cũng là một người, dù có khó khăn đôi chút về cơ chế, chính sách, nhưng trên cơ bản, đến nay đội ngũ này (những người hoạt động không chuyên trách) hoạt động có hiệu quả, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của cả hai khối, vừa đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Do đó, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã trong tỉnh tiếp tục quán triệt và phát huy những mặt thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn để tiếp tục hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm được giao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đề nghị Ban Dân vận lãnh đạo hệ thống trực thuộc và và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam các cấp trong hoạt động thường xuyên, trọng tâm là triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ do cấp ủy giao, các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, trước hết là tập trung phối hợp xây dựng huyện Trà Cú đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2023; động viên đoàn viên, hội viên và Nhân dân nêu cao tinh thần tự giác, nỗ lực trong lao động, sản xuất để chung tay thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

LINH PHƯƠNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản